Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Precies en ik zou 't kunnen probeeren met die Drent."

Meneer Pardus zag zijn echtgenoote even heel snel aan, keek dan voor zich, roerde in zijn thee.

„Tja . .sprak hij dan een beetje langgerekt, „maar . .. e ... tja . .

„O, schei maar uit!" sprak ze en ze werd ineens vuurrood door haar poeder heen. „Die knul zal mij niet meer lusten bedoel je, hé? Maar als die filmstar van jou maar een tippie ziet, dan is ze dadelijk mesjokke. Maar geloof dat nou maar niet, vader. Jij hebt je beste tijd ook al lang gehad! Don Juan van vier om een dub!" en haar stem klonk fel-scherp en hoog door de nog bijna leege zaal.

„Ssssst..." deed hij zacht. „We spreken toch over zaken. Maak er nou geen heibeltje van en geen romannetje. Hou je verstand er alsjeblieft bij. Kan jij concurreeren tegen een filmstar met angeplakte wimpers?"

„Mijn 'n biet," mokte ze met een hand onder heur hoofd en een afgewend gezicht.

„Nee, jou geen biet," sprak hij. „Dat kun je niet en gelukkig kun je dat niet! Ik zou geen vrouw moeten hebben met angeplakte wimpers! Denk je soms, dat ik Greta Garbo of Mariene Dietrich of Mae West of weet ik veel, zou willen hebben? Nog niet al zouen ze me 't op haarlui bloote knieën besmeeken! Nee, kind, nee. Dat weet je wel! Wat ik moet hebben en wat jij bent, dat is een degelijke Hollandsche huisvrouw, gezond en van vrijzinnige beginselen, niet onvermogend, opgewekt humeur, sportief aangelegd, weduwe of gescheiden, zonder kinderen, geen bezwaar . . ."

„Dat is een stuk van onze advertentie!" riep ze nu plots weer lachend uit.

„Weet ik wel! Die advertentie is toch ons bruiloftslied! Maar nou niet meer van die flauwsies. En later we 't nou maar willen weten. Ik zie evenmin kans om die filmstar van Drent af te sjansen, als jij Drent van die filmstar! Accoord?"

„Voor mijn part! Hoef ik er ook geen moeite voor te doen. Roep de kelner es!"

Paps

12

Sluiten