Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Drie Chineezen? ... O zwijg alsjeblieft over Chineezen!" kreet ze. „Ik haat Chineezen!" en er fonkelde iets in haar anders zoo zacht-rustige oogen.

Maar dan waren ze gelukkig bij de hotelomnibus gekomen ; de gerant en de portier benevens een paar grooms waren ook naar buiten getreden om de vertrekkenden, want er ging nog een heer en een dame mee, uitgeleide te doen en zoo verliep het enerveerende verhaal van Christiaan gelukkig voor mevrouw van Doesselaer in de altijd wat verwarrende drukte van de afscheidsceremonietjes.

„Goeie reis, mevrouw van Doesselaer.. ." zei mevrouw van Haemsteede nog, toen de eerste al in de bus had plaatsgenomen. „En als U eens in Overveen komt. . ."

Mevrouw van Doesselaer knikte nu wel weer heel vriendelijk, maar heur stem beefde toch nog hoorbaar toen ze zei : „Doet U mijn complimenten nog aan Uw schoondochter . . ." doch ze vergat om te reageeren op den nadrukkelijken afscheidsgroet ten slotte van Christiaan en toen de bus uit den voortuin van het hotel op den Höhen Weg kwam, sloot ze even de oogen.

Sluiten