Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een hoofdtafel was er voor de ietwat ouden-van-dagen en daaromheen was ongeveer alles bij elkaar gesleept, wat Eikenoord opleverde aan gemakkelijke en luie stoelen.

De komst van mevrouw Paling met haar logées in een ouderwetschen Jan-Plezier met twee paarden bespannen, maakte sensatie, vooral toen daaruit onder veel gelach en gejoel, een tiental meisjes, gekleed in witte blouses en wijde matrozenbroeken, sprongen en slechts met moeite door juffrouw Te Meetelaar in haar eveneens witte blouse, waaronder ze een grijze heerenpantalon droeg, tot een meer bezadigd optreden waren te bewegen.

Mevrouw Volkers kwam er in haar two-seatertje, maar er was niets sensationeels aan haar verschijning, nu ze in stede van gedrapeerd te zijn in een Arabisch gewaad, een gewoon linnen mantelpakje droeg.

Met mevrouw van Doesselaer stapte uit de gemakkelijke limousine, welke door Jacob werd gereden, de douairière van Haemsteede, zonder Lucie en Christiaan echter, want dat gelukkige jonge paartje zou te voet komen, met het oog op de therapie van Lucie's verrekte heupspier.

Mevrouw van Doesselaer had lang geaarzeld of ze de van Haemsteede's wel mee zou brengen en allerlei wonderlijks bedacht om het eventueele niet-verschijnen tegenover Paps natuurlijk-aannemelijk te maken, doch haar fantasie schoot te kort en zoo had ze ten slotte dan maar aan Christiaan verzocht, om over haar opdracht tot opsporing van meneer Ferdinand Drent en juffrouw Dzjobs Melodia vooral maar niet te spreken, aangezien de meneer Drent waar ze nu heen zouden gaan en welken meneer Drent Christiaan zou herkennen als den heer, dien ze in Thun even hadden ontmoet, aangezien deze heer Drent aan zijn opgespoorden naamgenoot om allerlei redenen welke nu overigens niets ter zake deden, een onoverwinnelijken hekel had, zoodat alleen het zinspelen op dien naamgenoot voldoende zou zijn, om de feestelijke stemming van den dag te bederven!

Mevrouw van Doesselaer had gezucht van inspanning,

Paps

18

Sluiten