Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerd Z1|p ,n Jensejts des Lustprjnzjps„ ,, schrjjft h A

SKhts solcher Beobachtungen werden wir den Mut zur

Annahme fmden dass es im Seelenleben wirklich einen^derholungszwan9 gibt, der sich ueber dos Lustprinzip hinaussetf werden auch |etzt geneigt sein, die Traume der Unfallsneurotiker und den Antrieb zum Spiel des Kindes auf diesen Zwang zu beziehen".

dwaenaaa„>driY0t ™d' V°'9e"S Fre"d In den herhaal¬

dwang een harer bronnen. Slechts zelden zal men alleen

e uitingen van den herhaaldwang lïThet spel terugvinden Veelal vindt men daarnaast andere motieven, die dan voortgekomen zijn uit het lustprincipe, dat met den herhaaldwang innig samenwerkt. 9

Een andere belangrijke vraag, die F reu d zich stelt is deze-

in^ta Thi ^dQt T kmd d°0r midde' VOn zi'"n sPel inderdaad" is dezJ h t 9ek°eStuerde wenschen te bevredigen? Waarom

JeIZ ^°"^9ew™ch<e ee" campen-

„c.ycc, ,,, ue realiteit onbereikbaar waS2 Het - °ntw°°^d °P deze vraag wordt geleverd door de overeenomst, die F r e u d ziet in de geestesuitingen van het kind met die van volwassen primitieven.

' .Het is bekend, dat het denken van het kind zich volgens -"andere, primitieve wetten voltrekt dan dat van volwassenen. Bi| de ontwikkeling van zuigeling tot volwassene doorloopt het kinderlijk denkvermogen verschillende stadia, waarvan elk volgend stadium weer beter aan dat van de volwassenen is aangepast. In zijn verhandeling, getiteld „Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens" 2) zet Freud uiteen, hoe het geestesleven van den zuigeling, in de noodzaak zich aan de realiteit aan te passen, geleidelijk tot ontwi keling komt. San dor Ferenczi, een van Freud's eerlingen, is door diens onderzoekingen er toe aangespoord,

n'i? yerhandelin9= „Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes ) dieper op dit onderwerp in te gaan.

') S. Freud: Ges. Schr., Bd. VI, blz. 209.

2) S. Freud: Ges. Schr., Bd. V, blz. 409 e. v.

1097 u F®rencz' : Bausteine zur Psychoanalyse, Bd. I, Int. PsA. Verl. \y//f blz. 62 e. v.

Sluiten