Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den dwingenden invloed van de realiteit en later in het bijzonder van het Ideale-lk (Ueber-lch), genoodzaakt wordt de veroordeelde Es-strevingen af te wijzen. Deze z.g. verdringing van de eischen van het driftleven door het Ik geschiedt energetisch aldus, dat de voorstellingsrepresentant van den driftimpuls uit het bewustzijn verdwijnt, nadat daaraan de energiebezetting is onttrokken. Bij een gelukte verdringing blijft de van zijn bezettingsenergie beroofde driftrepresentant in het onbewuste geestesleven en kan hij geen merkbare werking uitoefenen op het bewustzijnssysteem. Het komt dus niet tot symptoomvorming. Wanneer de organisatie van het Ik solide is, kan de vrijgekomen energie zelfs ten bate van het Ik worden aangewend, hetzij ter versterking van karaktereigenschappen, hetzij in gesublimeerden vorm. Wanneer echter de eischen van realiteit en Ideale-lk van dien aard zijn, dat van een toegeven aan de tendenzen van het driftleven geen sprake kan zijn, terwijl deze aan den anderen kant zich te sterk doen gelden, zoo zal in het bijzonder bij een minder hecht geconsolideerd 'k, hetzij in aanleg, hetzij door exogene momenten —, de drift in de sfeer van het onbewuste geestesleven worden bevredigd. Dit heeft plaats, doordat het Ik zijn synthetische werkzaamheid ontplooit in den vorm van een bemiddeling tusschen het Es en het Ideale-lk. Tusschen deze deelen der persoonlijkheid wordt een compromis tot stand gebracht. Aldus ontstaat het neurotisch symptoom, waarin het conflict symbolisch uitdrukking vindt. De symptoomvorming sluit in zich, dat er tevens een regressie plaats grijpt, hetzij dat teruggegrepen wordt naar uitdrukkingsvormen van vroegere ontwikkelingsphasen (hysterie), hetzij dat tegelijkertijd de libido aan de genitale organisatie wordt onttrokken en vastgezet op praegenitale fixatiephasen, die vroeger intensief en langer dan normaliter werden beleefd en daardoor steeds een sterke aantrekkingskracht behouden (o.a. dwangneurose). Daarbij wordt dus gebruik gemaakt van bevredigingsmogelijkheden, welke de vroegere ontwikkelingsphasen van de libido bieden. De libido-regressie is te onderscheiden van de topische regressie, waarbij hoogere psychische functies zich op een lager niveau afspelen, zoodat ze in plaats van door de wetten van het bewuste geestesleven, door die

Sluiten