Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat alle overleg met de ouders vruchteloos is, omdat deze toch in hun foutieve houding blijven volharden. Onze ervaring strookt niet geheel met die van M e I a n i e K I e i n. In vele gevallen toonen de ouders zich niet alleen in woorden, maar ook metterdaad bereid hun foutieve instelling te corrigeeren. Het is bewonderingswaardig, hoe deze veelal eenvoudige, in zorgelijke omstandigheden levende vaders en moeders hun prikkelbaarheid of driftbuien weten te onderdrukken, zoodanig, dat het kind b.v. de opmerking maakt: „Het is nou veel prettiger thuis". Hiertegenover staan gevallen, waarop Melanie KI e i n's pessimistische zienswijze in alle opzichten van toepassing is. Via de ouders valt dan niets te bereiken. Opmerkelijk is het, dat dit dikwijls ouders zijn met slechte huwelijksverhoudingen. In deze gevallen moeten wij ons uitsluitend er toe bepalen, het kind te wapenen tegen de ongunstige huiselijke omstandigheden. Daar het therapeutisch resultaat steeds hoofdzaak dient te zijn, achten wij een paedagogische beinvloeding der ouders volkomen verantwoord.

Sluiten