Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De moeder, zichzelf begrijpelijkerwijs soms niet meer meester, neemt dikwijls haar toevlucht tot slaag. Ze is vrijwel steeds boos op haar kind. De toestand wordt daar echter slechts erger door. J o p i e's wrok tegen haar moeder neemt door slaag en standjes steeds toe. Daarbij komt nog, dat de vader, hoewel hij het soms voor de moeder opneemt en J o p i e een extra pak slaag geeft, dikwijls juist datgene toestaat, wat de moeder verboden heeft. Op de eenige plaats, waar Jopie houdbaar is, namelijk in den tuin, gaat het haar in haar eentje vervelen. Komt zij op straat, dan bijt zij alle kinderen. De moeder verstrekt ons deze inlichtingen in tranen. De mededeeling, dat er bij Jopie geen sprake is van zwakzinnigheid en dat met een verstandige opvoeding en een wekelijksche behandeling waarschijnlijk verbeteringen mogelijk zijn, stelt haar gerust. Vooral het feit, dat het kind niet zwakzinnig is, js een groote opluchting voor haar. Al dadelijk wordt er op gewezen, dat zij en haar man bij de opvoeding één lijn moeten trekken en niet meer moeten slaan.

lste behandelingsuur.

Spel: J o p i e is in het geheel niet verlegen; na de verzekering, dat mamma niet weggaat, durft ze alleen te blijven spelen. Ze haalt alles overhoop, kijkt in alle doozen, om ze direct daarna weer opzij te leggen. In een paar minuten ligt het vloerkleed vol met speelgoed. Ze trekt een popje uit elkaar, wil alles kapot trappen of gooien. Als haar bij wijze van proef vriendelijk verzocht wordt, dat niet te doen, doet zij het juist. Ze laat zich echter direct afleiden. Meermalen vraagt ze om „teetee" en drinkt vol genot wat water. Ze haalt het heele poppenhuis leeg en doet er verder niets mee. Ze ppeelt in het geheel niet, gaat rusteloos verder met onderzoeken ^en^pverhoop halen. ( ,

^2de behandelingsuur.

-Verloop: Toestand onveranderd.

' Spel: Weer haalt ze alles overhoop, totdat ze de klei ontdekt. Ze maakt er kleine rolletjes van, plukt er stukjes af, wrijft het plat en bijt er op. Bijt ook op popjes, meubeltjes,

Sluiten