Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind te zorgen. Wij gaven daarom het advies, J o p i e naar een kleuterschool te sturen. Wekenlang hoorden wij niets, tot op een dag het bericht kwam, dat de moeder wegens een suicidepoging in een gesticht was opgenomen. Met J o p i e ging het intusschen goed. Ze was sedert een maand op een kleuterschooltje, gedroeg zich daar voorbeeldig, had niemand gebeten en zich in geen enkel opzicht opvallend gedragen. Alleen had ze de eerste dagen moeite gehad, stil te zitten op haar bankje. Van verdere behandeling kon echter voorloopig geen sprake meer zijn, omdat er niemand beschikbaar was, om Jopie naar de polikliniek te geleiden.

Bij de bespreking van het eerste geval hebben wij gewezen op de psychogenese van de manisch-depressieve psychose. De daar genoemde voorwaarden zijn zonder moeite in J o p i e's driftleven terug te vinden. Er is hier wederom sprake van een dispositie tot het verkrijgen van een manisch-depressieve psychose. Dit ziektebeeld is, zooals bekend, dominant erfelijk. De constitutioneele versterking van het orale driftleven treedt bij Jopie duidelijker aan den dag dan bij Rietje en vindt zelfs een tragische bevestiging in de ziekte van de moeder, die een pyknischen habitus heeft, vóór haar ziekte afwisselend hypomane en depressieve phasen had en ten slotte met een melancholische depressie in een gesticht moest worden opgenomen. De fixatie aan de oraal-sadistische ontwikkelingsphase van het driftleven is hier onmiskenbaar, terwijl Oedipale strevingen nog maar even zijn aangeduid. Dat ook voor Jopie de eerste objectbezettingen een desillusie beteekenden, spreekt duidelijk uit haar veranderd gedrag na de operatie van haar moeder.

Het resultaat van de behandeling is niet onbevredigend. Vóór de interneering van de moeder veroorzaakte Jopie reeds veel minder moeilijkheden. Van belang is, dat ze niet meer beet. Hierdoor was ze min of meer een uitgestootene geweest. De buurt hield de kinderen zorgvuldig uit J o p i e's omgeving weg, uit vrees voor haar bijtwoede. Het ophouden met bijten hief haar isolement op en stelde ons in staat het bezoeken van een kleuterschool aan te raden. Onafhankelijk van de stemming van de moeder, werd Jopie

Sluiten