Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeker dat er een kindje in zit, hè?" Hij knikt heftig van ja! „Waar komen de kindjes vandaan?" „Van de zusters" zegt hij. (Hij bedoelt de zusters uit het ziekenhuis, waar zijn zusje geboren is). „En waar hebben die zusters de kindjes vandaan? Van de ooievaar?" „Nee!" zegt hij heel overtuigd. Aangezien het uur om is en zijn moeder hem reeds komt halen, kon er niet verder op door worden gegaan. Het was duidelijk, dat hij zich in het geboorteprobleem verdiepte, en, wetend dat kuikens uit een ei komen, in de meening verkeerde, dat ook menschenkinderen in een ei aan de moeder gegeven worden om dan te worden uitgebroed. Het is mogelijk, dat in zijn phantasie handschoenen daar iets mee te maken hebben, wellicht echter plakte hij ze alleen op de pop, om aan te geven, dat hij er de moeder mee uitbeeldde. Aangezien zijn moeder er geen bezwaar tegen blijkt te hebben, zal hij op zijn vragen naar het geboorteprobleem eerlijk antwoord krijgen, zoodra hij er weer over begint, hetzij van zijn moeder, hetzij tijdens de behandeling.

5de behandelingsuur.

Verloop: Hij heeft veel rustiger geslapen, werd slechts zelden 's nachts wakker, ontwaakte echter soms nog huilende. Overdag was hij dwingerig, in het bijzonder tegen zijn moeder. Weigerde deze hem iets, dan was hij wanhopig, ging huilen, werd dan woedend, waarna hij soms een aanvalletje kreeg. Hij heeft ze wat minder dan vroeger, negeeren hielp deze week niet zoo goed meer. Ook thuis had hij telkens angst, dat moeder stilletjes weg zou loopen.

Spel: Hij rijdt eerst wat met autotjes rond, die hij allemaal laat verongelukken; daarna moet ik van plastiline een moedertje maken en nog zes vadertjes. Als ze klaar zijn doet hij ze allemaal handschoentjes aan, vraagt, of ik ze in een kruiphouding wil buigen en zet ze al kruipend naast elkaar op een rij, evenals hij meermalen deed met de beesten. Op een vaderpop wijzend zegt hij: „Dat is een vadertje, maar ook H e n n y . Hij stopt de twee tijgers in den versten donkersten hoek van de kamer: „Stoute, nare beesten!" Ondertusschen heb ik, quasi per ongeluk, alle kruipende popjes door elkaar gestooten. Hij

Sluiten