Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drietig van neen. „Waarom niet?" Hij krijgt een kleur, antwoordt eerst niet, zegt dan met een aarzelend stemmetje en een uitdrukking op zijn gezichtje, waaruit onmiskenbaar blijkt,

dat hij jokt: „Omdat vader er niet was " Als zijn moeder

komt, vertel ik haar zijn antwoord. „Hoe komt hij er bij", zegt ze, „daar meent hij niets van, hij wou vader thuis geeneens goedendag zeggen. Maar ik heb me niet veel met hem kunnen bemoeien, omdat zus ziek was en dat vond hij vervelend. Hij verweet me telkens: „je bent alsmaar bij zus". Het is duidelijk, dat, nadat hij zich had voorgesteld met moeder fijn zoo'n tijd alleen te kunnen zijn, de werkelijkheid hem tegengevallen is. Hij camoufleert zijn gevoelens tegenover mij, mijn oordeel kennende, door te doen alsof hij zijn vader gemist heeft, terwijl het tegendeel waar is.

Hieruit ziet men meteen de bezwaren, verbonden aan het uitspreken van critiek over den inhoud van spelhandelingen. Hij durft niet meer vrijuit te spreken, jokt en zegt datgene, waarvan hij verwacht, dat het met mijn meening overeen zal stemmen. Ik heb zijn ,marriage a trois' weliswaar niet veroordeeld,, maar op de onmogelijkheid ervan gewezen, omdat vader het niet goed zou vinden. H e n n y blijkt het echter wel degelijk als een veroordeeling mijnerzijds te hebben opgevat. Geremdheid bij het spel was er het gevolg van en we zullen, om hem weer tot spelen te krijgen, in de volgende uren zijn angst voor mijn critiek zou gauw mogelijk trachten ongedaan te maken.

Het resultaat van de behandeling is, dat zijn slaapstoornissen, afgezien van de weken, dat zijn moeder hem weer stilletjes bij zich in bed nam (zie 16de behandelingsuur) geheel verdwenen zijn vanaf het 9de behandelingsuur. Het aantal aanvallen verminderde eenigszins vanaf het 6de uur. Gedurende de 2 maanden tusschen het 8ste en 9de uur, waarin hij niet behandeld werd, had hij ze echter weer meermalen per dag. Na het duiden van de beteekenis van zijn aanvallen in het 11de uur, blijven ze voor het eerst gedurende bijna twee maanden weg. In de 3 daarop volgende maanden heeft hij 3 aanvallen gehad in aansluiting aan een val of na een slag

Sluiten