Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op tijd, met 2 jaar was ze geheel zindelijk voor ontlasting en urine, afgezien van enuresis nocturna. Van achterlijkheid is geen sprake. Getest volgens de Bühler-methode, blijkt zij een ontwikkelingsquotiënt te hebben van ruim 1. Zij spreekt vlot en weet zich zeer goed uit te drukken. De ouders verkeeren in zorgelijke finantieele omstandigheden, daar de vader langdurig werkeloos is geweest en nu bij de werkverschaffing is ingedeeld.

Wij raden reeds bij den aanvang van de behandeling aan, N e I I i e 's morgens naar een kleuterschooltje te sturen, haar niet, zooals van andere zijde geraden is, te negeeren, maar juist veel notitie van haar te nemen, zonder haar te verwennen, belangstelling te toonen voor haar spel, haar veel aantrekkelijke huishoudwerkjes te laten doen, haar getreiter en driftbuien te negeeren, haar zoo min mogelijk te straffen en niet te slaan.

lste behandelingsuur.

Verloop: Ze is nu sedert eenige weken op een kleuterschooltje en vindt het daar heerlijk. Niettegenstaande de moeder bovenvermelde raadgevingen trouw heeft opgevolgd, is N e 11 i e lastiger dan ooit. Ze is ontzettend agressief en brutaal. Aangezien zij intelligent is en allerlei situaties dadelijk begrijpt, maakt ze bovendien telkens hatelijke en scherpe, min of meer verbitterde opmerkingen, zoodat de moeder, die toch een flinken indruk maakt, wanhopig is. In het bedwateren is geen verandering gekomen.

Spel: Ze pakt meteen het poppenhuis, zet den stal er naast en begint geboeid te spelen. Ze haalt de moeder-pop van de poppenfamilie uit haar huis, sluit haar op in den stal

en zegt zachtjes: „ want ze heeft in d'r broek geplast

Stopt de beide wilde beesten erbij en voegt er aan toe: „Zoo, die kunnen moeder opeten!" Opeens dringt het tot haar door, dat er op haar gelet wordt. Ze schrikt hevig, haalt blozend, met vlugge, zenuwachtige bewegingen de moeder weer gauw te voorschijn en kijkt me schuldbewust aan. Na mijn geruststelling, dat ze alles mag spelen en dat ik nergens boos om word, herstelt ze, eerst aarzelend, dan met steeds toenemende zekerheid, de oude situatie en speelt ten slotte ongeremd

Sluiten