Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graag willen weten hoe dat werkt ik heb een klein broertje

gekregen". Begrijpend, dat hij wil weten, waar kleine kinderen vandaan komen, gingen wij tot duiden over en vroegen hem, waar kleine babies vandaan komen. „Van den ooievaar, zeggen ze", antwoordt hij aarzelend. Op den uitleg, dat dat niet waar is en dat alle kindertjes in de buik van hun moeder gegroeid zijn, vraagt hij: „Het kindje van de koe ook?" — „Ja". — F o k k e, diep in gedachten verzonken voor zich uitstarend: „Maar hoe komt het dan, dat het groéit, dat het lééft, dat het oogen heeft en een neus? Waar komt het vandaan, dat het lééft?" Hij wil waarschijnlijk weten, onder welke voorwaarden een kindje in de moeder begint te groeien en zou met een antwoord over de rol van den vader wel tevreden zijn. Aangezien de moeder hiertegen echter bezwaren heeft, antwoorden we: „Een bloem zit toch ook eerst in een klein knopje, daar komt later toch ook een heele bloem uit". Fo k ke,

aarzelend en allerminst voldaan: „Jaaa Niettegenstaande

deze onvolledige duiding, was het resultaat boven verwachting goed.

7de behandelingsuur (14 dagen later).

Verloop: Zijn moeder is zeer tevreden. Alle symptomen zijn verdwenen: geen tics, geen masturbatie, niet meer gebedwaterd, ongestoord geslapen. Hij is nu rustig en vriendelijk. Bovendien is hij, sedert het laatstverloopen uur, ontzagwekkend veel gaan eten, zóóveel zelfs, dat hij er van moest braken. Verder blijkt, dat hij eenige dagen geleden onder het spelen aan zijn ouders heeft verklaard: „Zeg, kinderen groeien in je maag". Zijn moeder heeft hierop bevestigend noch ontkennend geantwoord. Het raadsel van het vele eten is echter opgelost. Fokke heeft zooveel gegeten als hij kon, omdat hij meende, dat ook in mannen en jongens kinderen kunnen groeien en dat dit groeien zich in de maag voltrekt en afhankelijk is van voedselopname. Dat zijn groote eetlust inderdaad deze beteekenis heeft, zou al spoedig blijken.

Spel: Hij draait het nieuwe autotje-met-machinetje, dat op zijn aandringen gekocht is, op. Echter zonder een woord van appreciatie. Hij zegt integendeel: „D'r zou nog een veel

Sluiten