Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anaal-sadistische trekken hem niet vreemd zijn (voorkeur voor plastiline, kneden van plastiline in scybala-vorm), vormt mede een argument voor deze zienswijze. Aldus zouden zijn tics op een praegenitale, met name op een anaal-sadistische fixatie dienen te worden teruggevoerd, in tegenstelling met wat wij bij Fokke (geval V) hebben verondersteld, wiens tics mogelijk masturbatie-aequivalenten zijn. Dat bij W i m masturbatie ontbreekt, kan in beide richtingen als argument worden gebruikt.

Waarom zoowel bij W i m als bij F o k k e de tic-verschijnselen wegbleven na een „Aufklarung" over het geboorteprobleem, is voor ons een vraag, waarop wij, ook in speculatieven zin geen antwoord vermogen te geven. Daarvoor is de spelanalyse te veel aan de oppervlakte gebleven. Opvallend is echter, dat beide jongens zich de theorie gevormd hadden, dat „veel eten" voorwaarde was voor het groeien van een kind.

Spel: Evenals bij Fokke is ook bij W i m, vooral in den aanvang, een ernstige spelremming te constateeren. Onder den invloed van schuldgevoel en angst durfde hij zijn phantasieèn met agressieven inhoud niet in spel om te zetten. W i m speelde bovendien vrij eentonig, weinig gevarieerd en hield weinig rekening met de realiteit. Het wensch-karakter sprak duidelijk uit zijn spel, dat ook nauw verband hield met zijn conflicten. Onverhulde spelen kwamen niet voor. Steeds werd van verhullingspsychismen gebruik gemaakt. Naast een veelvuldig gebruik van symboliek (politie-agent voor vader, zaaispel etc.) kwamen verschuivingen in verschillende vormen voor.

GEVAL VII.

Het volgende geval betreft Henk, een stevigen, flink uit de kluiten gegroeiden jongen van 13 jaar. Hij heeft bij ons niet willen spelen. Daarentegen heeft hij ons zulke belangwekkende bijzonderheden over zijn spel medegedeeld, dat wij het niet ondienstig achten, ook dit geval te bespreken.

Henk heeft moeite met leeren. Van de eerste naar de tweede klas der lagere school ging hij met zeer goede cijfers over. Over de tweede klas heeft hij echter 2 jaar gedaan en over de vierde klas 3 jaar. Van het jaar gaat hij, niettegenstaande hij uitsluitend onvoldoendes heeft, over naar de vijfde

Sluiten