Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorderingen maakte, is naar alle waarschijnlijkheid een moederimago, die zijn verlangen naar moederlijke belangstelling en verzorging bevredigde, hetgeen haar opvolgster niet deed. Het gevolg was, dat Henk zich afwendde van de realiteit en in dagdroomen de bevrediging zijner wenscfien zocht.

In zijn door hem zelf beschreven spel zijn verschillende verhullingspsychismen als identificatie en projectie zonder moeite aan te toonen. Dat dit spel een uitgesproken wenschkarakter draagt en in nauwen samenhang met zijn conflicten staat, behoeft niet nader te worden uitgelegd.

Sluiten