Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Het was mij een genoegen mij in zoovele merkwaardige kookgewoonten en appetijtelijke gerechten te verdiepen. Aan allen die mij bij het verzamelen van recepten behulpzaam waren, breng ik hier mijn harte* lijken dank.

Natuurlijk konden niet alle landen der wereld vertegenwoordigd zijn. Ik heb zulke gekozen, waarvan de keuken niet algemeen bekend is, doch den laatsten tijd de aandacht trekt, of die zich om andere redenen in de algemeene belangstelling koesteren. Sommige gerechten ik, omdat ze karakteristiek zijn voor het land van herkomst; andere omdat ze gemakkelijk in de Hollandsche keuken zijn klaar te maken.

Of alle vermelde gerechten in uw persoonlijken smaak zullen vallen en U goed zullen bekomen of aan de eischen der moderne voedingsleer voldoen, daar sta ik niet voor in; maar een interessante ervaring zullen ze ongetwijfeld voor U opleveren. Wat de voor de bereiding benoodigde ingrediƫnten betreft, niet alle, maar toch de meeste zijn in Nederland verkrijgbaar en de andere zijn doorgaans wel op bevredigende wijze te vervangen.

Dat dit boekje de belangstelling in andere volken en hun cultuur mag verlevendigen, de lezers eenigszins wegwijs maken op de culinaire wereldkaart en ten slotte in de eentonige Hollandsche keuken een heilzame afwisseling brengen, deze drie dingen wensch ik van harte.

De Schrijfster.

Sluiten