Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algemeene belang totaal verwaarloosd, thans, aan het eindpunt nam datzèlfde belang een domineerende plaats in. Was toen de rechter niets anders dan een objectief toeschouwer belast met de zorg voor de „Gerichtshegung", terwijl de partijen zich beijverden het noodige bewijsmateriaal te leveren en, onder de heerschappij van strenge vormen, de zaak te beslechten, nü is de partij van den aangeklaagde verdwenen en die van den klager tot passiviteit verwezen.

De rechter onderzoekt, de rechter vervolgt, de rechter beslist, zonder aan vormen gebonden te zijn, naar eigen inzicht. Elke weg om de waarheid aan het licht te brengen mag gekozen worden.

De inquisitoire vorm overheerschte alle deelen van het proces.

Niet minder ergernis wekte de, tengevolge van de veelvuldige toepassing van het gerecipieerde recht, ontstane gewoonte, om vooral in twijfelachtige gevallen, bij een hooger rechtscollege „Rath zu suchen".

De C. C. C. had dit gebruik nadrukkelijk bevestigd.

Erklerung bei wem, vnd an welchen orten rath gesucht werden soll.

CCXIX. Vnd nach dem vilfeltig hieuor inn diser vnser vnd des heyligen Reichs ordnung der peinlichen gericht von rath suchen gemeldt wirdet, so sollen allwegen die gericht, so inn jren peinlichen processen, gerichts übungen vnd vrtheylen, darin jnen zweiuel zufiel, bei jren oberhofen, da sie auss altem veriërtem gebrauch bissher vnderricht begert jren rath zu suchen schuldig sein...

Een van de noodzakelijke gevolgen hiervan was, dat de behandeling der zaak door het hoogere rechtscollege moest plaats vinden op grond van schriftelijke gegevens, waardoor aan de natuurlijkheid en betrouwbaarheid van het vonnis ontegenzeggelijk afbreuk werd gedaan.

Het is opvallend met hoeveel verontwaardiging Meyer zich tegen deze gewoonte van Rathsuchen verzet 45).

Comme il était impossible de soumettre au tribunal supérieur ou a une faculté de droit 1'accusé au moment ou il répondait a ses interrogatoires, les témoins lors de leur déposition, ou la confrontation de ces témoins entre eux ou avec 1'accusé, comme on ne pouvait les faire assister a un débat animé, oü

4S) J. d. meyer. Esprit, origine et progrès des Institutions Judiciaires. Paris 1823, tome IV.

Sluiten