Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

saris en van de voorloopige geregtelijke instructie" aan: ,,Het is in het belang der maatschappij volstrekt noodzakelijk, dat, bij een onderzoek naar schuld of onschuld, het hooren van getuigen met het verhoor van den beklaagde vereenigd worde, en dat de Regter evenzeer tot het verhooren van den laatsten als tot het hooren der eersten geregtigd zij. Maar men zou zich daarenboven grootelijks vergissen, indien men waande, door eene wetgeving, als hier wordt voorgesteld, de belangen van den beklaagde te behartigen. Ook hem is het niet onverschillig, in de gelegenheid gesteld te worden, om zoo spoedig mogelijk het vermoeden weg te nemen, hetwelk tegen hem bestaat" (bladz. 106).

„Wij hebben het reeds gedeeltelijk opgemerkt, maar wij moeten het hier met nadruk herhalen: geene regtspleging kan er worden uitgedacht, die en in het belang van den beklaagde en in dat der maatschappij ongeschikter schijnt te zijn" (bladz. 107) 36).

Nog ongunstiger, en wel over het geheele ontwerp, is het oordeel van de „Courrier des Pays-Bas" 37). Wij nemen van de besprekingen van het „Projet de Code d'instruction criminelle" alleen de conclusie over.

„Résumons nous:

Emprissonnement préalable dans tous les cas; possibilité de suspendre la liberté individuelle.

Mise; au secret. Torture a volonté.

Isolement du prévenu, privation de conseil pendant toutes les phases de 1'instruction, même pendant les interrogatoires qu'on lui fait subir.

Instruction secrète; exclusion du prévenu lui-même des principaux actes de la procédure.

Impossibilitée pour la plupart des accusés de prendre connaissance des pièces du procés utiles a la défense.

Droit sacré de la défense limité, anéanti même dans un grand nombre de cas. etc.

On se tromperait d'ailleurs si 1'on croyait qu'un code d'instruction criminelle soit bien difficile a faire:

Veut on livrer les biens, 1'honneur, la liberté, 1'existence des citoyens a 1'arbitraire judiciaire et ministériel? La tache se

:!ü) Aanmerkingen op het ontwerp van het wetboek voor het Koningrijk der Nederlanden: door Mr. J. J. UYTWERF STERLING, F. A. VAN HALL, C. A. DEN TEX en J. VAN HALL. Amsterdam 1829.

37) Courrier des Pays-Bas 1829. Nos. 48, 53, 56, 70 en 76.

Sluiten