Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ThOMASIUS, CHR., De occasione, conceptione ac intentione constitutionis criminalis Carolinae. In: Dissertationes Hallenses, IV.

THONISSEN, J. J., L'organisation judiciaire; le droit pénal et la procédure pénale de la loi salique. Paris 1881.

UNGER, F. W., Die altdeutsche Gerichtsverfassung. Göttingen 1842.

UNGER, F. W., Röraisches und nationales Recht. Göttingen 1848.

Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes Vaderlands: door een genootschap te Groningen pro excolando iure patrio. Groningen 1773, bladz. 367. Het hymael of manier van rechtspleginge, etc., door J. D. R. P. S.

Verhandeling over het Hooge Rechtsgebied in Holland en Westfriesland onder de Regeering der Graeven iyt de Huyzen van Holland, Henegouwen & Beyeren. MDCCLXXX.

Verhandeling (beknopte) over het oefenen der rechtsplegingen, zooals dezelve voor en onder de graven is in gebruik geweest.

Verhandeling over den oorsprong en voortgang der Crim. Jurisd. in de Nederlanden. Regtsgeleerde Verhandelingen van een Geldersch regtsgeleerde. A'dam 1772.

VlNOGRADOFF, PAUL, Roman Law in Medieval Europe. Oxfoi'd 1929.

VLIEBERGH, Em., Beginselen van strafrechtspleging. Leuven, Mechelen, Gent, Leiden 1921.

Vollenhoven, Joost van, De judiciis. 1774.

VONK, G., Strafprocesrecht en Samenleving. Batavia 1927.

VOORDA, B., De Crimineele Ordonnantiën van Koning Philips van Spanje, verzeld van eene verhandeling over het Verstand van de Ordonnantie. Leyden MDCCXCII.

VOORDUIN, J. C., Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche Wetboeken, VI Deel. Utrecht 1839.

Vries Feyens, G. L. de, Licht en Donker. T. v. S„ 1917, bladz. 425.

VRYHEID, H. M., Schuld en schuldverband in het Romeinsche strafrecht. Amsterdam 1918.

wachter, Beitrag zur Lehre von den Quellen der Catolina. In: Archiv 1834—-'82.

waitz, georg, Abhandlungen zur deutschen Verfassungs- und Rechtsgeschichte. Göttingen 1896.

Waitz, GeORG, Die Verfassung des frankischen Reichs, 3 Bnde. Kiel 1882—'85.

waitz, GeORG, Die Verfassung der deutschen Völker im altesten Zeit. Kiel 1880.

WAITZ, GeORG, Das alte Recht der Galischen Franken. Kiel 1846.

wall, P. H. van de, Handvesten van Dordrecht.

walther, Fr., Lehrbuch des bayerischen Strafprocessrechts mit Rücksicht auf andere Gesetzgebungen. München 1859.

walther, Fr., Geschichte des Römischen Rechts bis auf Justinian. Bonn 1845.

walther, Fr., Die Rechtsmittel im Strafverfahren nach den Grundsatzen des englisch-französischen Strafprocessrechtes. München 1855.

walther, Fr., Deutsche Rechtsgeschichte, 2 Bde. Bonn 1857.

Sluiten