Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet" * ,i „ , .... Absolute Rechts- 0pmer.

boek Artlkel Korte omschrijving competentie midde- ^

len

W.v.K. 450 lid 1 beslissing omtrent schade- Kant.r.

loosstelling door reeder bij schipbreuk aan schepeling te betalen

450 lid 4 opschorting/ontheffing Kant.r.

van de in lid 1 bedoelde verplichting

452?' beslissing omtrent recht- Kant.r.

matigheid van bevelen van kapitein aan schepeling ter zeevisscherij enz.

459 benoeming deskundigen Pres.Rb.

om schip te doen nazien

481 benoeming personen om Pres.Rb.

meting enz. te controleeren

483 benoeming deskundigen Pres.Rb.

om toestand vervoerd goed te onderzoeken enz.

488 verlof tot het leggen van Pres. Rb.

beslag op de vracht voor schadevergoeding ontvanger

489 benoeming deskundigen Pres.Rb.

om stuwing goed enz. te onderzoeken

493 beslissing omtrent bedrag Pres.Rb. zieookartt.

en aard van door ont- 494 en 509

vanger aan vervoerder te W.v.K.

verschaffen zekerheid

496 machtiging tot verkoop Pres.Rb.

van opgeslagen goed

500 verlof tot in beslag nemen Pres. Rb.

van vervoerd goed door vervoerder

515 aanwijzing van een der- Pres.Rb.

de om cognossement te bewaren

Sluiten