Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

De huidige practijk, waarbij de zoogenaamde „steundelicten" als valschheid in geschrift worden vervolgd, is ongewenscht.

VII

De vraag, of „dringend of dreigend gevaar voor luchtaanvallen" in den zin van art. 8 van de Wet betreffende bescherming tegen luchtaanvallen aanwezig is, dient los van de geschiedenis van deze Wet te worden beantwoord.

VIII

Ingevolge art. 8 van de Wet betreffende bescherming tegen luchtaanvallen kan tot het in gebruik nemen van eigendommen ook worden overgegaan, wanneer het gebruik van deze eigendommen slechts in een verwijderd verband staat tot de bescherming tegen luchtaanvallen.

Sluiten