Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

INLEIDING

l»nWde hZ^T^T" Wi' SChn>en'

Hii kan 71'in , V Verschl,le]nden gezichtshoek aanvatten. het onderzoek.

verhct beS"ande

in den reXo"Z.tot "V" * °*™=WSk behoeften

gedreventrSwr Part'?l,ere °^«rs, die worde„

tr,e van „deren I 5 7*

-d„. ve?n, : •X&g-ZT*** d" bii"

apparaat en dus r)P u ■ ■' J "et Productie-

meenschao is H , °eftenvoorzien>ng in handen van de gefc"I LP,eL°:„7j™,a,'e T bedrii"" d°«' gemeenten S

wLniijn;; rils T,oorr °f - >**» »-

nabij komt zal hii de, . Wa3rln * dit ideaal

welke z^pW ^ h^ atl\WaardeCren' Cn de Pr0bl—,

ideaal willen behandelen. °Vereenk°mStlg de «trekking van zijn

«std%t~2^^e'i,^D"rbii wordt h«

feit dienen wei het onÏZ » Van dit

overige economische leven t -1 e§njnz|ng ten aanzien van het nood! aandacht te aan^de hv " h« d™

van het gemeentelijk Wrijfebeheer ech,rniS°Tng!W''Zen voor een beoordeeline rlnr-k j uitgangspunt

d« deze remme'd 7m hTT J 'Ft*' b""k™°-

gemeentelijke bedrijven hebben gehad'" **"

- iztl"rnwel *■*« "i««"

- * rr v.:2S

«-oJT"l,e'miine en de strekfein8»°™™*

Sluiten