Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

Het leggen van verband tusschen leeningspolitiek en draagkracht der bevolking is in overeenstemming met de door Van Gijn ontwikkelde theorie nopens de toelaatbaarheid van Overheidsleeningen.

VI

Voor de dekking van de lasten der sociale verzekering verdient het omslagstelsel (met een schommelfonds) de voorkeur boven het stelsel van fondsvorming.

Sluiten