Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ademtucht

Aderverkalking

zit een typische buikademhaling krijgt en dat iemand, die de lucht met „volle teugen inzuigt” in de eerste plaats zijn borstkas gebruikt.

Ademlucht. Voor een kwalijk riekenden adem zijn verschillende oorzaken op te noemen. Bepaalde chronische ontstekingen van het neusslijmvlies, speciale aandoeningen van de luchtwegen (uitzettingen der bronchiën, waardoor het slijm achterblijft en kan gaan rotten), behooren tot de ernstige, moeilijk te genezen, doch gelukkig zeldzame gevallen.

Een slechte maag is meer bekend als oorzaak, evenals een te trage spijsvertering (de typische, bijna welriekende ademlucht van een gezonde baby met zijn probleemlooze voeding is een mooi tegenvoorbeeld). Men ziet dan ook het euvel verdwijnen, na een overeenkomstige behandeling.

Van belang is het ook te weten, dat een enkele slechte kies de oorzaak kan zijn; een goede reden om zijn tandarts vrees te overwinnen.

Aderlaten. In de vroegere eeuwen uiterst veelvuldig toegepast, is deze ingreep, het aftappen van een hoeveelheid bloed door middel van het openen van een ader, een

tijdlang minder in zwang geweest. De laatste jaren wordt zij weer veel meer toegepast, speciaal bij verhoogden bloeddruk en bij ziekten, waarbij in het bloed veel lichaamsgiften aanwezig zijn (ziekten van lever en nier).

De verwijdering op deze wijze van een weinig van deze nadeelige stoffen (men tapt 200 a 500 cM3. bloed af), kan het merkwaardig gunstige effect in veel gevallen niet verklaren. Het geeft den indruk, dat het geheele lichaam met een verhoogde vitaliteit op den ingreep reageert, met een „verfrissching”, die veel langer duurt, soms wel een jaar of meer, dan het weer terugkomen van de verwijderde gifstoffen, volgens menschelijke berekening zou moeten duren.

Aderverkalking. Aderverkalking is op zich zelf zeer zeker geen ziekte, (zie bij ouderdom). Zij is de uiting van de algeheele vermindering van de vitaliteit der levensprocessen van het lichaam, als het ware een „verdorring”. In zooverre is aderverkalking physiologisch. Na het veertigste jaar treedt zij bij iedereen op.

Soms overweegt zij te sterk. Dikwijls heeft men dan te doen met menschen, die reeds vroeg

Sluiten