Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anatomie

Anatomie

kent iedereen wel in de vorm van doode vingers of een slapend been. Beide gevallen berusten op een voorbijgaande zenuwverdooving ten gevolge van een gestoorden bloedsomloop in het betreffende lichaamsdeel.

In de chirurgie maakt men gebruik van de z.g. locaal-

anaesthesie d.w.z. het ongevoelig maken van een deel der huid door inspuiting van zenuwverdoovende middelen (van cocaine afgeleide stoffen). Hetzelfde doet de tandarts bij het verdooven van een kies. Ook narcose wordt wel een kunstmatige totaal-anaesthesie genoemd.

Anatomie. Anatomie betee-

kent: ontleedkunde; het is de leer van de organische samenstelling van ons lichaam. Men onderscheidt een anatomie, die alle organen en stelsels opnoemt en beschrijft, de beschrijvende anatomie en een, die de ligging van de organen ten opzichte van elkaar be¬

studeert, de z.g. plaatsbepalende anatomie, die van veel belang voor de chirurgie is. Hoewel het niet in de bedoeling ligt, om in dit boekje de bouw en verrichtingen van het gezonde menschelijke lichaam in haar geheel te behandelen, zal toch voor de algeheele oriënteering, voor zoover deze ook voor den leek

Sluiten