Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anatomie

A nafnmio

nut kan hebben, een kort De stelsels zijn uit weefsels overzicht van den bouw van opgebouwd en deze weer uit het menschelijk lichaam ge- cellen. Men spreekt dus van geven worden.. . beenweefsel,zenuwweefsel enz.,

^ij kunnen hierin een aantal dat uit beencellen, zenuwcelstelsels onderscheiden, die alle len enz. bestaat; ook bloed het kenmerk hebben van zich kan als een vloeibaar weefsel te voegen in en naar den totalen beschouwd worden. De vermenschelijken vorm. Het zijn ; schillende weefsels van de het beenderstelsel, het zenuw- organen worden met orgaanstelsel,, het vaatstelsel. weefsel (of orgaanparenchym)

Dit wil dus zeggen, dat wan- aangeduid. Overal tusschen de neer men b.v. het skelet, of het weefsels en de organen bezenuwstelsel van den mensch vindt zich een alles opvullend op zich zelf zou teekenen, men tusschenweefsel, het z.g. binder den heelen menschelijken weefsel. Het vet onder de huid, vorm in zou kunnen herkennen, tusschen de spieren enz. is er Daartegenover staan de orga- ook een afleiding van,, Vleesch” nen, die, hoewel zij natuurlijk is spierweefsel; „zeentjes” in hun verrichtingen in het geheel het vleesch zijn bindweefseluitoefenen, toch meer op zich vliezen tusschen en rondom zelf beschouwd kunnen worden de spieren. „Knurf” (in het en aan den totalen menschelij- duitsch — Knorpel), is kraalcken vorm geen deel hebben. Het been, dat bloedeloos, buigzazijn in hoofdzaak: lever met gal- mer en weeker dan been is blaas, milt, nieren, longen, hart, en overal zit, waar stevigheid inwendige voortplantingsorga- aan buigzaamheid gepaard nen. Deze organen liggen in moet gaan. Kraakbeenig is borst-en buikholte, welke door b.v. de verbinding tusschen het middenrif gescheiden zijn. ribben en borstbeen.

De huid begrenst het geheel aan Pezen zijn glanzend witte, den buitenkant,het darmkanaal stevige strengen, die de spieren aan den binnenkant. Binnenin met de botten verbinden. Aan den darm is dus nog steeds den voorkant van de polseigenlijk (anatomisch gespro- vlakte ziet men hen duidelijk ken) buitenwereld; het gebied onder de huid loopen (van de van de stelsels en de organen onderarmspieren naar de hand) tusschen darmkanaal en huid, is Het beenderstelsel, het geonze eigenlijke binnenwereld, raamte (skelet) bestaat uit

Sluiten