Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anatomie

Anatomie

pjes (roode en witte, en bloedplaatjes); de roode bloedlichaampjes spelen een belangrijke rol bij de zuurstofopname en afgifte; met de witte heeft men b.v. te maken bij ettervorming, in het algemeen bij afweer tegenover de buitenwereld. De bloedplaatjes zijn o.a. van belang bij de bloedstolling.

Wat het eigenlijke vaatstelsel betreft, kan men een kringloop onderscheiden vanaf het hart (linker kamer) naar hoofd en armen eenerzijds, romp en beenen anderzijds, weer in het hart (rechter boezem) terugkomend, respectievelijk als bovenste en onderste holle ader. Van de rechter boezem gaat het bloed via de rechter kamer naar de longen, door de longslagader en komt door de longader in de linker boezem van het hart terug. Vanuit de linker kamer van het hart begint dan de kringloop weer opnieuw, door de groote lichaamsslagader of aorta.

Het lymphvaatstelsel bezit een nog veel uitgebreidere en fijnere vertakking dan het bloedvaatstelsel. Men moet zich voorstellen, dat overal tusschen de cellen weefselspleten aanwezig zijn, die zich tot kleinere en grootere lymphvaten vereenigen en alle pro¬

ducten van de celstofwisseling van het geheele lichaam tenslotte naar de bloedbaan voeren.

Met het lymphvaatstelsel vereenigt zich nog een heel ander buizensysteem. Dit heeft zijn begingebiéd over de heele lengte van de dunne darm in de z.g. darmvlokken. Deze chylusvaten zijn de eerste verzamelplaats van een deel van het door de darmvlakken opgezogen voedsel, voornamelijk vet. Zij vereenigen zich tot een groot vat, dat tenslotte, vereenigd met den lymphestroom uit het overige lichaam, in de bloedsomloop terecht komt. Lymphklieren zijn boonvormige orgaantjes, die, ingeschakeld in het lymphvaatsysteem, een belangrijke rol spelen bij afweer van infectiekiemen uit de buitenwereld (zie onder bloedvergiftiging) .Men kan haar vaak voelen achter de onderkaak en langs den hals. De pijnlijke zwelling in den hals aan de buitenkant bij een keelontsteking, berust b.v. ook op een „meedoen” van lymphklieren. Het darmkanaal begint in den mond en doorloopt van daar eerst als slokdarm de borstholte, die direct onder het middenrif in de maag uitmondt. Hier begint het eigenlijke gebied der spijsvertering

Sluiten