Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Borstvoeding

Borstvoeding

op de melkafscheiding is. Er zijn voorbeelden, dat dit verschil binnen eenige uren duidelijk te merken was.

Er zij gewaarschuwd tegen te langdurige pogingen : deze zijn ook voor de baby niet gewenscht. Lukt het blijkbaar niet, dan kan men beter de heele zaak dadelijk over een anderen boeg gooien (zie bij zuigelingenvoeding).

De eerste borstvoeding kan al na 6 uur plaats vinden. De oude regel, in de eerste 24 uur niets te geven, die nog veel verbreid is, verdwijnt langzamerhand. Het is goed, de tepels van te voren even af te wasschen met gekookt water. Gemiddeld bedraagt de hoeveelheid melk, die gedronken wordt:

de ie dag 20- 40 gr.

de 2e dag ..... 60- 90 gr.

de 3e dag 100-150 gr.

de 6e dag 300-350 gr.

de 10e dag 450-500 gr.

Verder gemiddeld 1/6 van het lichaamsgewicht. Per maaltijd aan het einde van de eerste maand ongeveer 120 gr. bij een voeding van 5 maaltijden.

Deze getallen zijn natuurlijk alleen bij benadering opgegeven. In het algemeen gaat men nooit boven 200 gr. bij 5 maaltijden (1 liter in 24 uur).

De duur van de borstmaaltijd moet 15—20 minuten zijn. Scheidt het kind er na enkele teugen uit en dreigt het in slaap te vallen, dan moet men door wasschen van het gezichtje met koud water of iets dergelijks (elke moeder vindt haar eigen middeltjes) het kind tot langer zuigen bewegen. Menig zuigeling zou anders door zijn phlegmatische geaardheid te kort kunnen komen.

Zooals gezegd kan men in het begin zes voedingen geven, d.w.z. om de drie uur, waarbij ’s nachts een voeding uitvalt. De overgang naar vijf voedingen moet individueel geregeld worden. (Merkwaardig is het te weten, dat er voorstanders (medici) zijn van veel minder voedingen, al spoedig drie per dag en dat een dokter in Duitschland zijn kind met één maaltijd per dag gezond groot gebracht heeft).

Het is niet kwaad, zoo nu en dan een steekproef met de weegschaal te doen, of het kind ongeveer zijn competente portie drinkt. En als dit niet klopt en het komt goed aan en is in goede conditie, dan make men zich niet ongerust.

Men mag tevreden zijn, als de baby per week tusschen de

Sluiten