Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Constitutie

Constitutie

vlakte van ons lichaam, hetzij om de werking van de vloeistof zelf, hetzij om de werking van de (vochtige) koude of warmte. De natte doek om het hoofd van iemand, die hoofdpijn heeft, is dus een compres, een lapje in alcohol gedrenkt op een steenpuist is eveneens een compres; ook als er nog een andere doek overheen gaat voor de bevestiging. Oogcompressen (bij bindvliesontsteking b.v.) maakt men het beste door watteproppen in boorwater gedrenkt op de gesloten oogleden te leggen. Heete buikcompressen (of omslagen) moeten geregeld ververscht worden, anders koelen zij teveel af. Men legt hen zoo heet mogelijk ter plaatse en drukt er dan snel b.v. een dikke handdoek op, tot zij voor het gevoel kouder beginnen te worden. Dan weer ververschen enz.

Een en ander is een groot verschil met het z.g. Priessnitz verband, waar het begonnen is om een broeiende werking te verkrijgen (zie aldaar).

Constitutie. Er was een tijd, dat de oorzaken van alle ziekten toegeschreven werden aan de gedragingen van het „genus epidemicus”, aan een onzichtbare om ons heen werkende kracht, te gelegener

tijd veroorzaker van ziekte of epidemie. Een zeker fatalisme stak in deze opvatting: men was gauw klaar met de omschrijving van de ziekteoorzaak. De ontdekking der bacteriën onthulde een deel van het geheim van dit genus, dat nu niet meer geheel onzichtbaar was. En al is het practische verschil nu niet zoo enorm groot geworden door de verandering van titel: pestbacil of genus epidemicus, men heeft een aangrijpingspunt gekregen voor de bestrijding en den afweer ervan in anti- en asepsis, inenting, serumtherapie enz.

Het bleek, dat de oorspronkelijk wel eens hier en daar gehuldigde opvatting, dat men hiermee een tooverspreuk ontdekt had, waardoor het begrip ziekte eenmaal tot het verleden zou kunnen behooren, op een illusie berustte. Twee onder gelijke omstandigheden levende menschen behoefden vroeger niet beiden het slachtoffer van het genus epidemicus te worden. Zij behoeven het thans evenmin van dezelfde bacil. De andere factor nl., die niet weg te cijferen en even belangrijk is voor het oploopen van een infectie, is de constitutioneele toestand, de vatbaarheid van het lichaam.

Sluiten