Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delirium Tremens

DlflfrfiAP

van een genezing eerst kan spreken, wanneer de neiging er toe verdwenen is. Daartoe is als regel een grondige herziening van de voeding (vetarm 1) naast een behandeling van de stofwisseling in het bijzonder, noodzakelijk. Delirium tremens.

(Zie bij Alcoholisme). Dementia praecox.

(Zie bij Zielsziekten). Diabetes.

(Zie bij Suikerziekte). Diagnose. ,,Een diagnose stellen” wil zeggen: het herkennen van een groep van ziekteverschijnselen en het samenvatten ervan in het begrip van een ziektebeeld, dat men uit de ervaring kent. Hoofdpijn is geen diagnose, het is een verschijnsel; even200 spierpijn, koorts enz. Het 1 voorkomen van deze drie ver- j schijnselen tesamen kan tot 1 de diagnose „griep” aanleiding ] geven. 1

Diarrhee. Bij de vertering i van het voedsel in maag en < dunnen darm wordt dit vrijwel 1 geheel vloeibaar. In den dikken 1 darm, waar geen vertering c meer plaats vindt, komt dan ^ weer een indikking tot stand 1 door resorptie (opslorping) van p water uit de dun vloeibare r massa. d

Elke dunne ontlasting zal dus ii

in ten minste ook moeten berusïg ten op een naar verhouding )e geringe, desnoods omgekeerden r- invloed van den dikken darm. t- Dit kan nu in de eerste plaats ig ontstaan door een ontsteking ;t aldaar (evtl. samen met een van den dunnen darm), waardoor in plaats van vochtopslorping integendeel eerder vochtafgifte plaats vindt. Bovendien kan er, vooral bij een meer uitgebreide darmontsteking, door de onderste gee deelten van den dikken darm

- (den endeldarm) een vloeibare 1 massa komen, die daar heet lemaal niet thuishoort, nog

- veel te veel verterende sappen t bevat, kortom nog veel te . „scherp” is, zoodat er tevens , een heftige aandrang tot ont-

■ lediging ontstaat. Dit is ook t de oorzaak van het schrijnende

■ gevoel, dat men op den duur t aan het fondament bespeurt bij ; herhaalde diarrhee.

Ook zonder ontsteking kan ; er echter een te snelle passage door den dikken darm plaats vinden, indien slechts de voortbeweging te snel is in verhouding tot den tijd die noodig is voor de genoemde indikking. Dit vindt plaats vooral onder psychische invloeden en menigeen kent dezen vorm van diarrhee uit zijn examentijd of in verband met andere ang-

6

Sluiten