Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Diphtheritis

Diphtheritis

Karakteristiek is het witte, vast zittende beslag aldaar, de zoetige ademlucht der patiënten, de sterke zwelling van de klieren (lymphklieren) achter den kaakhoek en aan den hals en de betrekkelijk geringe koorts daarbij. Meestal spreekt men van twee typen van diphtheritis-patiëntjes: diegenen, die hooger koorts hebben en meer pijn, lastig zijn enz. en de anderen, die stil in hun bedje zitten, meer suffig zijn en zich erg zoet gedragen. Toch is de laatste vorm ernstiger, men moet daar meer op zijn hoede zijn. Het gaat erom, dat in het lichaam een zwaar vergif ontstaat, waaraan in het tweede geval minder weerstand wordt geboden. Dat dit vergif door z.g. diphtherie-bacillen wordt gemaakt, waarnaar de arts voor de diagnose onmiddellijk zoekt, is voorloopig van minder belang. De in het algemeen meest gevreesde plotselinge complicatie is die van de zijde van 1 het strottenhoofd. De stem- : spleet, die door de stembanden 1 gevormd wordt, is zeer nauw 1 en als daar een uitgebreid < beslag („vellen”) ontstaat, kan ; deze verstopt raken; dan ont- 1 staan de bekende beruchte « croupaanvallen, aanvallen van ] verstikkingshoest, waarbij het c

, leven bedreigd wordt en soms , als eenig redmiddel een opening • in de luchtpijp onder het strot1 tenhoofd gemaakt moetworden

■ (zie ook bij luchtpijpsnede en 1 bij pseudocroup).

■ De incubatietijd van diph; theritis is drie è vijf dagen;

1 de ziekte zelf duurt 10—14

dagen. Een langdurig naherstel is vaak noodig.

Men zoekt de hoofdwijze van behandeling in het toedienen van een antiserum d.w.z. een bloedserum, dat een tegengif bevat tegen het diphtheritisgif, waarvan boven sprake is geweest. Dit tegenserum wordt verkregen van paarden, die men langzamerhand tegen het diphtheritisgif heeft geïmmuniseerd (zie immuniteit). Bovendien poogt men de ziekte te voorkomen door inenting met zeer kleine hoeveelheden diphtheritis- vergif.

Er dient op gewezen, dat men met de toediening van een antiserum het vraagstuk van de genezing van het werkelijke ziekteproces nog niet heeft opgelost. Deze zou er in bestaan, het lichaam gedurende de ziekte in staat te stellen zichzelf voldoende te kunnen verweren tegen de indringende gifstoffen.

Er zijn menschen, die zonder diphtheritis te hebben, toch

Sluiten