Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hacmophilie

Harden

ten (suikerziekte, nierziekten, hooren; men spreekt dan meer ziekten van de schildklier enz.), van „illusies • treft men vaak een abnormalen Een bekend voorbeeld van halhaaruitval aan. lucinaties zijn de fantasieën van

Middelen tegen haaruitval be- koortsige patiënten, van het oogen ten eerste het herstel van delirium tremens (zie aldaar) etc. eenige oorzakelijke hoofdhuid- Een aantal z.g. geestesziekten of haarziekte (middelen tegen (vooral ernstige) zijn gekenroos, ekzeem van het hoofd) merkt door soms uiterst overof wel zij hebben de bedoeling vloedige hallucinaties, om den haargroei zelf te bevor- Harden. Het is merkwaarderen. Tot deze laatste behoo- dig, dat de overtuiging, dat ren vooral de in de laatste jaren het harden zoo gezond is, zoo opgang makende bestralingen vaak bij menschen voorkomt, met hoogtezon en Röntgen- die voorstanders van een nastralen. De laatste zijn een tuurlijke leefwijze zijn. „Natweesnijdend zwaard; een te tuurlijk” is dikwijls: veel frissterke bestraling kan den sche lucht, veel rauwkost, zoo

haargroei voorgoed verwijde- min mogelijk knellende kleeren; voorzichtigheid is dus ge- dingstukken, vroeg naar bed wenscht. en vroeg op, enz.

Haemophilie.Zieby bloeders. De eventueele gehardheid moet Hallucinaties. Onder hallu- dan verworven worden door cinaties verstaat men zintuige- bloote knieën, bloot hoofd, lijke gewaarwordingen, die niet dunne kleeding, koude afwasmet een werkelijk gebeuren in schingen, zwemmen tot het 1ijs de buitenwereld in verbinding op het water ligt, en dergelijke.

staan. Iemand die dus menschen Wat moet men antwoorden op

ziet, die er niet zijn, stemmen de vraag of dit juist is? Ten hoort, als niemand spreekt, niet eerste kan men zeggen, dat bestaande voorwerpen meent te men dan zeker met meer va voelen heeft gezichts-, gehoors-, een natuurlijke leefwijze mag of tasthallucinaties. spreken zonder meer.

Het kan voorkomen dat er wel Een gewoonte moge voor den iets in de omgeving wordt waar- één schadelijk zijn, voor den genomen, maar verkeerd uitge- ander kan zij weer voortreffelegd, b.v. iemand hoort in de lijk werken. Het is niet voor verte zoemen en meent daarin niets voorgekomen, dat pexsogeroezemoes van stemmen te nen, die bij het schaatsenrijden

Sluiten