Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hartwater

Heileurythmie

Hartwater. Bij heftige pijnen in de buik of ook in de borst komt het voor, dat de betreffende persoon massa’s helder vocht in den mond krijgt, dat men in den volksmond hartwater pleegt te noemen. Het is een gevolg van plotselinge overvloedige speekselafscheiding,die tot stand komt als een reactie op de pijn. Het is aldus op één lijn te stellen met het feit, dat iemand van de pijn de tranen in de oogen springen, welke tranen een afscheiding van de traanklieren zijn.

Heeschheid. Heeschheid berust op een stoornis in de werking van de stembanden (in het strottenhoofd). Bij rustig ademhalen is de stemspleet (tusschen de stembanden) V-vormig geopend. Bij het spreken, zingen, kortom geluid-geven (intoneeren) sluit zij zich en zoodoende kunnen de stembanden in trilling geraken.

Een stoornis in de toonvorming zal dus kunnen optreden, o.a. doordat de stemspleet niet of niet voldoende sluit. Dit vindt b.v. plaats bij verlamming van een der stembanden, die daardoor niet naar het midden toe getrokken kan worden. De gewone veelvuldige oorzaak van heeschheid is echter een ontsteking van de stembanden, waardoor ze ongeschikt wor¬

den voor de geluidsvorming. Zelfs een zeer geringe ontsteking (irritatie) van de stembanden door veel rooken b.v. of door veel praten, kan al een duidelijke vermindering in de helderheid van de stem teweegbrengen.

Ook ernstige ziekten (gezwellen b.v.) van de stembanden veroorzaken soms maandenlange heeschheid, vóórdat andere symptomen van die ziekten optreden.

Heileurythmie.Toenin 1913 de Eurythmie, een bewegingskunst door Rudolf Steiner in ’t leven geroepen, voor ’t eerst beoefend werd, rees spoedig de gedachte op, of hierin ook een bron te vinden was voor een nieuwe therapie, die in staat zou zijn vanuit een geheel ander aangrijpingspunt dan met geneesmiddelen het menschelijk lichaam te beïnvloeden. Het was ook Rudolf Steiner zelf die hiervoor in groote trekken de richtsnoeren gaf. Het gaat daarbij om de grondgedachte, dat, waar eurythmie een zichtbare taal en een zichtbare muziek wil zijn, een dusdanig met het geheele lichaam uitbeelden van tonen en klanken van min of meer sterken invloed kon zijn op tal van verrichtingen en gebeurtenissen in het organisme. Een juist oordeel over

Sluiten