Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hondsdolheid

Hoofdpijn

telijke) die in de wond terecht voor de ziekte kan verwerven.

nl - 14. , Zoodra iemand nu door een

De ziekte bij den hond duurt dollen hond is gebeten, is het

. f..5° dagen‘ ZlJ is altijd doo- zaak voor hem, zich zoo gauw dehjk. Na een paar dagen van mogelijk te laten inenten, opdat apathie (lusteloosheid) en ge- de immuniteit, dus de maximale brek aan eetlust, treedt een verweerkracht tegen de ziekte stadium op van onrust, bijtlust ontstaan is vóór het tijdstip dat en zwerfneiging. Opvallend is de eerste werkelijke ziekteverde waterwees der dieren ondanks schijnselen zouden uitbreken, hun grooten dorst: immers elke Daargelaten het feit of de repoging om te slikken verwekt deneering op zich zelf juist heftige en pijnlijke krampen in is, is het een ervaring, dat na den slokdarm die zich ook tot inenting slechts een zeer veel elders in het lichaam uitbreiden, geringer percentage der geTenslotte treedt verlamming beten personen aan de gevolop, die tot den dood leidt. gen sterft dan dit vroeger het

Bij menschen zijn de slik- geval placht te zijn. krampen ook, samen met de Een steeds weer gehoorde waarkrampen van andere spieren, schuwing bij het aantreffen van ™eest kwellende verschijn- „dolle honden” is zulke dieren ■ ; . ok blJhen verloopt de als het eenigszins gaat niet dood ziekte vrijwel steeds doodelijk te schieten, doch te probeeren zondïïbze uitbreekt! 1 Een bij- te vangen, om aan het verloop

n!h!t rli"1S/n0e’ dat d® >>in- der ziekte te constateeren of (zie aldaar) 200 er van een werkelijke hondsbetrekkelijk lang is (4 weken dolheid sprake is. Juist in ver-

Ond»r'U CA 4.. , • . band met te nemen maatregelen Onder het hoofdstuk inenting en de voorspelling ten aanzien

is geschreven over de mogelijk- van gebeten personen, is deze heid personen een weerstand maatregel van zoo groot bete bezorgen tegenover bepaalde lang.

r\ . . Hoofdpyii. Hoofdpijn is een

Ook bij de hondsdolheid heeft zoo veelvuldig voorkomende

!lee",ef 0f WCten tC be' klacht of kwaaI> dat men langimLhCtt rUggemerg van zamerhand bijna vergeten is geïnfecteerde konijnen), waar- haar als een ziekte te beschoumee men na 1 è 2 weken een wen. Het spreekt van zelf, dat rijwe zekere onvatbaarheid wanneer men hoofdpijn heeft,

Sluiten