Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogtezon

Hooikoorts

ziekten, bij ziekten van de nie- sommige huidziekten en ontren, bij aderverkalking enz. enz. stekingen b.v., wordt de hoogteïs het optreden van hoofdpijn zon-behandeling metsucces toeïn het begin of lang achtereen gepast. Echter: hoogtezon is een algemeen bekend en met welk tweesnijdend zwaard. Meerdegeval men te doen heeft, zal ren kunnen er niet tegen, hetzij slechts de arts mogen uitmaken, dat hun huid er overgevoelig Hoogtezon. Het principe voor is, hetzij dat zij er over het van de „hoogtezon-bestraling” geheel niet tegen bestand zijn. bestaat in het blootstellen aan In geen geval mag men dus met licht, dat in een veel hooger een hoogtezon op z’n eigen houtmate de z.g. ultra-violette stra- je probeeren met het idee, „dat len bevat dan met gewoon zon- het toch wel geen kwaad kan”, licht het geval is. Dit zonlicht Het gaat om den h'cMnvloed, bevat er daarom zooveel min- die veelvoudig versterkt wordt, der van, omdat de aardatmos- Veel warmte werkt lichtinvloed pheer, waar de zonnestralen weer tegen. Hoogtezonbestradoorheen moeten dringen, ze ling mag dus niet in een te warm grootendeels opslorpt. Op hooge vertrek plaats vinden, bergen zal dus het gehalte aan De eigenaardige kleur van het u-v stralen van het zonlicht licht ontstaat door de aanwezigveel grooter zijn, het woord heid van kwikdampen, die in hoogtezon is dus niet ondoel- vrijwelelkehoogtezon-constructreffend gekozen. tie een rol spelen. Lang niet

De genoemde stralen hebben iedere hoogtezon, die onder dien een bijzonder gunstigen invloed naam in den handel verschijnt op tal van processen in het is gelijkwaardig; men zij dus lichaam. De geregelde bestra- op z’n hoede I ling ermee is inderdaad in Hooikoorts. Hooikoorts gaat staat tot op zekere hoogte den meestal zonder koorts gepaard invloed van werkelijke gebergte- en treedt niet alleen op in verzon te vervangen. De afweer- band met de hooitijden. Zij be-

nlm»ten 7rlen verste^t> °P- staat uit een overgevoeligheid name-en afgifte van stoffen ge- van de slijmvliezen van neusschieden met meer energie enz. holten en oogen voor bepaalde Bij veel patiënten met een soorten stuifmeel. Zoo eenvou,,slappe constitutie zal de hoog- dig blijft de zaak echter bij natezon vaak veel goed kunnen dere beschouwing niet. Mendoen. Ook bij andere kwalen, schen die er toe neigen krijgen

Sluiten