Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Huisapotheek

Huisapotheek

schoon te houden en de bespro- is echter altijd blijven bestaan, ken processen vlot te doen ver- Zoo is het ook gegaan met loopen. Verstopte talkklieren, de huismiddelen, waarmee hier slecht functionneerende zweet- bedoeld wordt ingreepjes, beklieren kunnen beide een bron handeling van plotselinge gevan ellende worden. vallen en kleinigheden, waar-

De haarzakjes worden zeer mee men niet direct naar een gauw geïnfecteerd en leveren dokter loopt, of waar men aldan de „puistjes” (ook dikwijls thans onmiddellijk iets moet furunkels of steenpuisten). Be- doen.

halve goede reiniging der huid In hoofdzaak komt de inhoud is een aanzetten der bloedsom- van een verbandkistje neer op loop zoo goed; het borstelen van middelen voor wondbehandeborst- en rughuid zoo nu en dan ling, vooral ook voor brandkan niet genoeg aanbevolen wonden, worden, vooral voor degenen, Gewenscht zijn: die tot een groezelige huid of 1. Hydrophilgaasjes, handig in tot puistjes neigen. papiertjes verpakt, overal te

Veel pommades, poeder enz. op verkrijgen en dito windsels, 5-8 de huid te doen kan nooit goed cm breed. Over de toepassing zijn. De gezonde huid, die de zie bij voondbehandeling. kans krijgt, zuivert zich van- 2. Voor verstuikingen en dergezelf; poeder moet de poriën ver- lijke, waarvoor men een steunstoppen en is dus op zijn hoogst verband om een gewricht wil een noodzakelijk kwaad. aanleggen, is het practisch een

Het is jammer, dat de voor- paar cambric-zwachtels van deliefde voor een frissche natuur- zelfde breedte in voorraad te lijke huid, ook al glimt die hebben. Deze zijn van steviger eens even, vaak niet sterk ge- materiaal en kunnen ook genoeg meer blijkt te zijn om de wasschen worden, eeuwige poeder-, schmink- en 3. Watten, zoowel gewone als crême-gewoonte met vrucht te vette zijn altijd onmisbaar.

bestrijden. 4. Leukoplast in rolletjes van

Huisapotheek. De genees- 1-3 cm breedte, kunde kent haar „Mode”. Me- 5. Perubalsem, een stof, die thoden, die jarenlang als aan- men op vrijwel alle open wongewezen werden beschouwd, den kan aanbrengen, wel aan zijn plotseling verouderd, zelfs den duren kant, maar een prachuit den booze. Een zekere kern tig middel ter verkrijging van

10

Sluiten