Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hypnose

Hypnose

verharding van’tkinderlichaam gelijk iets zegt, iets wat zij uit voor onherstelbare schade kan eigen ervaring kennen, aanrichten aan het ontwikke- Als men nagaat hoe een klein lend zieleleven (zie ook bij Baby- kind door een voorval betoogymnastiek). Men bouwt scho- verd, door een voorwerp gelen met ruime lokalen en veel boeid kan zijn, waarvan men glas om voor lucht en licht te zich zelf zulks onmogelijk zorgen; dat men het kind bij meer kan voorstellen, is het het leeren tegenwoordig haast denkbaar dat men tot de converstikt door de overladingen clusie komt: feitelijk zouden we met opgaven, dat men zijn be- door eiken zintuigelijken indruk gripswereld verduistert door geboeid kunnen worden, wanstar omlijnde voorstellingen, neer we niet voortdurend over wordt hier en daar wel inge- iets beschikten, dat ons er weer zien, zeker is men er nog niet van losmaakt. Dit is ons wilsvoldoende van doordrongen, dat leven. Veronderstelt men, dat hier t zwaartepunt van één der een indruk buitengewoon sterk huidige cultuurziekten ligt. zou werken, zoodat onze wil Een werkelijke hygiëne moet niet in staat is ons los te houbeoogen: een zoo gunstig mo- den van den eerder bedoelden gelijke ontwikkelingskans voor „ban’*, dan benadert men een den mensch naar lichaam, ziel toestand, die kunstmatig opgeen geest. Een verregaande ken- wekt kan worden door hypnose, nis van de werkelijke wetmatig- met dien verstande, dat hier heden, ook van de zielewereld het zwaartepunt als regel ligt en de geesteswereld, zonder angst in den zwakken wil tot verzet bij voor deze begrippen, zonder ge- den patiënt of proefpersoon, of vaar voor vage mystiek, kan die zwakte nu in aanleg beslechts tot dit ideaal leiden. staat of geschapen wordt, doorJHypnose. Onder het hoofd- dat de betreffende „toegeeft”, stuk hysterie is een enkel woord (In het geval men met die enkeover hypnose gevallen. Wat lingen te doen heeft, die krachhypnose feitelijk is, valt niet tens hun aanleg in staat zijn gemakkelijk onder woorden te velen hunner medemenschen brengen. Iedereen kent wel het onder hypnose te brengen, moet „geboeid zijn” door iets wat hem men wel ook een speciale meer interesseert. „Zich uit een be- directe inwerkingsmogelijkheid 1 .PT61?1?? vrijmaken 9 is een op het wilsleven van anderen uitdrukking, die velen wel de- aannemen).

Sluiten