Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hysterie

Hysterie

Er is eveneens onder hysterie „hysterisch” klaar. Inderdaad iets gezegd over de toepassing is er een vloeiende overgang van hypnose, daar waar men van deze reacties, die zich het wakkere wilsleven van den alleen nog maar in het gepersoon uitgeschakeld wenscht moed, in het gevoelsleven afte zien. Een voorbeeld hiervan spelen tot de echte hysterische is b.v. een genezing van ischias verschijnselen, waarbij zulke door middel van hypnose. Door invloeden zich in het lichameze in een hypnotischen toestand lijke zelf a.h.w. nestelen en te brengen kan men bij de pa- zonder dat de wil van den betiënten elke gewaarwording van treffende er veel aan kan verde pijn, die zij voelden, tijde- anderen een of ander ziekelijk opheffen. Daarom kunnen lijke symptomengroep te voorer bewegingen volvoerd wor- schijn roepen. Ja, de ware vorden, die anders door de pijn on- men van hysterische ziekten mogelijk geweest zouden zijn ontmoet men juist vaak bij per(aldus de redeneering). Bij het sonen, wier overgevoeligheid opheffen der hypnose kwam ten opzichte van emoties niet dan tevens het suggestieve ele- bijzonder opvallend is. Het lijkt ment van het besef, dat het dus dan wel of de een of andere geallemaal toch nog ging. Zoo dachte of gevoelsopwelling naar stelde men zich dan voor, de aanleiding van een gebeurtenis geleidelijke verbetering te kun- onmiddellijk een „bres” slaat nen verklaren. Ingeburgerd is tot in het lichamelijke toe en de methode tenslotte niet, en daar een min of meer zelfstanmen kan het moeilijk kwalijk dig bestaan verder voert, nemen, dat de medische weten- Zoo ontstaan de hysterische verschap gezocht heeft en zoekt lammingen, hysterische krampnaar andere geneeswijzen, die toestanden en zulke van belangs meer overzichtelijken weg wusteloosheid, de hysterische pogen de menschelijke consti- zwangerschap enz. Men zou tutie (zie aldaar) als geheel te zich zeer vergissen als men dit verbeteren. beeld verwisselde met simula-

Hysterie. Wanneer iemand tie (zie aldaar). Integendeel is op uiterlijke gebeurtenissen met de lijder aan hysterie meestal sterke emoties reageert, als geheel te goeder trouw; zijn hij in zijn reacties zich bui- toestand komt eerder neer op tengewoon onbeheerscht toont, een grenzelooze wilszwakte, ook staat men gauw met het woord in het voelen en in het denken.

Sluiten