Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ingewandsbreuken

Ingewandsbreuken

kanaal eenzelfden weg van nature volgt, vanuit de buikholte naar den balzak verloopend. Onder normale omstandigheden sluiten de buikspieren nauw genoeg om die zaadstreng heen. Bij veel persen met den buik, door zwaar tillen enz. kan het

buikholte in breukzak) niet meer in staat is om de naar buiten gedrongen massa weer terug door te laten. Dan is de breuk dus niet meer terug te brengen. Het dan steeds dreigende gevaar is afsnoering van den breukzak, waardoor de in¬

gewanden in de knel komen : beklemde breuk. Dan is er dus uit de breuk een darmafsluiting ontstaan, die tot onmiddellijk chirurgisch ingrijpen dwingt.

Breukbanden beoogen een druk op de breukpoort om de ingewanden in de buikholte te bewaren. Het dragen is niet altijd een pleizier. Ook hebben zij het nadeel in de meeste gevallen de breukpoort onherroepelijk grooter te maken, hetgeen wel de kans

voorkomen dat de herhaalde druk de ingewanden van lieverlee naar buiten perst langs de zaadstreng, door het lieskanaal, en een deel der ingewanden zoo in den balzak wordt geperst (zie teekening).

Aanvankelijk kan een lichte druk van buiten ze weer naar de buikholte terugdringen. Op den duur is dit moeilijker en ten slotte kan het zoover komen dat de nauwe breukpoort (de plaats van overgang van

op beklemming geringer maan, doch waarbij het op den duur haast ondoenlijk wordt den toestand met een breukband te redden. Dikwijls is een operatief herstel van den buikwand verre te verkiezen 1 Op andere plaatsen kunnen ook dergelijke breuken ontstaan: navelbreuken, dijbreuken enz. De navelbreuk (zie aldaar) komt vrij veel voor bij kleine kinderen, die veel schreeuwen, waarbij het echter zelden tot uit-

Sluiten