Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klieren 2

Klieren

te moeilijkheden hebben (dus bij klieren, d.w.z. zij zijn tot het afrood-blindheid ook groen-onge- scheiden van stoffen ingericht, voeligheid enz.). Nu moet men Andere bekende klieren zijn echter niet denken, dat zulke onze speekselklieren, de zweetpersonen b.v. rood in ’t geheel en talkklieren enz. in de huid. niet kunnen herkennen. Zij zien Al deze klieren voeren hun afde kleur, waarvoor zij „blind” scheidingsproduct door een uitzijn als een niet uitgesproken voergang naar buiten, tusschenkleur, die zij dan Andere klieren zijn er, die dat met „rood” leeren betitelen en niet doen; ze hebben niet eens slechts met de complementaire een uitvoergang, doch sturen kleur wel eens verwisselen.Maar hun product direct in het doorhun onvermogen blijkt pas dui- stroomende bloed. Dit zijn de delijk,wanneermenhenb.v.ver- z.g. klieren met interne secreschillende, van wat wij noemen tie. Voorbeelden hiervan zijn de „nuances” van dezelfde kleur schildklier, (met de bijschildlaat sorteeren; dan halen zij klieren), de hypophysis (hersenalles door elkaar. Vele men- aanhangsel), de bijnieren. Nog schep, die het zelf niet weten, andere vervullen beide rollen, loopen er rond, die een min of zooals de pancreas (buikspeekmeer uitgesproken zwakte heb- selklier, zie bij Suikerziekte), de ben in hun onderscheidingsver- geslachtsklieren. mogen van geringe kleurver- Wanneer men van ,,klieren schillen. Een en ander komt spreekt als ziekte, worden meestnatuurlijk bij keuringen voor al bedoeld ,,lymphklieren , de scheepvaart- en spoorwegwe- kliertjes onder de huid, die in zen zeer ter sprake. het lymphsysteem ingeschakeld

Er zijn (nog veel zeldzamer dan liggen, voornamelijk in de liede eenzijdig-kleurenblinden)per- zen, in de oksel- en knieholten, sonen, die in ’t geheel niets onder de onderkaak en aan den waarnemen van de kleuren- zijkant van den hals.Haastiederpracht om ons heen. Voor hen een weet wel wat „klierzwelverschijnt de wereld dus slechts ling” bij een angina is (zie almet wisselingen van licht en daar). Deze klierzwelling bedonker, zij zien alles ongeveer rust op hetzelfde principe als zooals wij een ongekleurde pho- de pijnlijke gezwollen okseltografie zien. klier bij een geïnfecteerde hand-

Klieren. Vele organen in ons of armwond. De lymphklieren lichaam (lever, nieren, enz.) zijn zijn duidelijke tusschenstations

Sluiten