Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Knieën (Bloote)

Koorts

ligging van Ajaccio op Corsica). De enorme droogte van Egypte (Helouan) maakt deze streek wereldberoemd als „Kurort” voor gewrichtsrheumatiek en andere aanverwante ziekten, ook voor enkele nierziekten (niertuberculose).

Knieën (bloote). Onder het hoofdstuk harding is al het een en ander gezegd over de gevaren, die bestaan in het systematisch doorvoeren van speciale moderne, hygiënische maatregelen.

„Zijn bloote knieën goed voor een kind?”, is een vraag, die door menig moeder van schoolgaande kinderen gesteld wordt. Men moet zelf eerst eens de hand leggen op een van de kou blauwe kinderknie en dan een antwoord geven. Het is eenvoudig om te redeneeren : het kind voelt de koude niet, of bijna niet meer, dus hij is er aan gewend; het is echter niet gerechtvaardigd er op te laten volgen: hij is daardoor sterker, minder vatbaar geworden, want dit berust niet op ervaring. Voor den huidigen kultuurmensch is het niet vanzelfsprekend dat bloote, koude knieën voor het overige lichaam schadelijk kunnen zijn, maar evenmin is het voor hen begrijpelijk, waarom men van koude natte voeten buikpijn

kan krijgen. Of onze ouderwetsche ouders in hun zorg voor het warme onderlichaam er meer van begrepen hebben ?

Koorts. Wat men precies tot koorts rekenen moet, wat tot verhooging en wat tot „normale” temperatuur, is ten slotte slechts een zaak van afspraak. De meest uiteenloopende individueele verschillen komen hier te voorschijn, (zie ook bij temperatuurcurve). Men noemt als regel de temperatuur van den volwassene normaal als deze onder 37° Celsius blijft, van 37°-38° spreekt men van verhooging. Boven 38° pas van koorts. Het koortsverloop vertoont altijd de eigenaardigheden van het normale temperatuursverloop, n.1., dat de avondtemperatuur eenige „streepjes” hooger is dan de ochtendtemperatuur (met geringe uitzonderingen).

Het lijdt geen twijfel, dat koorts een reactie is op een lichamelijke gebeurtenis. En tevens is men er wel algemeen van overtuigd, dat koorts krijgen een gunstige reactie is, d. w. z. hoe hooger de koorts, des te heftiger de reactie en daarmee de kracht, waarmee het lichaam z’n verstoring tracht te herstellen.

Wanneer men nu de ziekten naar de koorts, die er al of niet bij optreedt, gaat verdeelen,

Sluiten