Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koorts

Koortstherapi'ï

dus van koortsige en (in ’t al- mogen uit te oefenen (zie ook gemeen) niet-koortsige ziekten bij koortstherapie). spreekt, moet men zeggen dat Koortstherapie. In het de koorts in de eerste plaats hoofdstuk over koorts werd tereen kenmerk is van ziekten loops gewezen op de goede zijde die bij den jeugdigen leeftijd van het verschijnsel „koorts”, hooren (kinderziekten, in ’t n.1. het bestaan van een reactie, algemeen infectieziekten), ter- een afwering tegen gebeurtewijl juist de ziekten van de nissen of stoffen enz. die niet ouderen (tumoren, stofwisse- van nature in het lichaam thuislingsziekten, hart en vaatziek- hooren. Van die gedachten uitten, ruggemergsziekten, enz.) gaande kan men bij ziekten die veelal zonder koorts blijven, zonder koorts plegen te verVerder dat de eerste soort ziek- loopen pogen deze op te wekten de neiging hebben akuut ken en zoodoende een betere te verloopen (snel, scherp be- genezingskans te verkrijgen, gin en einde) terwijl de tweede Vooral bij de behandeling van soort grootendeels tot de chro- neurologische ziekten en zielsnische ziekten behoort. Ten ziekten is deze geneeswijze een slotte dat de eerste groep in rol gaan spelen. Als koortsmidveel hoogere mate tot genezing del spuit men vaak vreemde neigt dan de tweede. stoffen (eiwitstoffen) in. Men

Uit een en ander kan men con- ziet dan een temperatuursvercludeeren, dat het geen zin hooging optreden, die na eenige heeft de koorts, die bij een uren weer verdwijnt. Men kan ziekte optreedt, zonder meer als op deze wijze naar believen een symptoom van het kwade koorts verwekken. Om een tijdte beschouwen, maar veel meer lang zonder verdere maatregeals een factor van het „goede”, len koorts op te wekken heeft dat het „kwade” juist wil be- men patiënten met malanastrijden. Het kunstmatig veria- parasieten geïnfecteerd en gegen van koorts is dan ook uit bruikte zoo de hooge malariaden tijd. En niet zonder ver- koortsen als bondgenoot. Wilde band hiermee is de ervaring, men de koorts doen verdwijdat koortsige processen op het nen dan was een korte kiniverloop van meerdere chroni- ne-behandeling daarvoor volsche ziekten (ruggemergsaan- doende. Op het oogenblik vmdoeningen, tumoren, jicht enz.) den tal van onderzoekingen een zéér gunstigen invloed ver- op dit gebied plaats me

Sluiten