Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kraambeen

Kraamvrouwenkoorts

vaten van het bekken en de dij- maanden duren. Tenslotte herbeenen. Men heeft dan te maken stelt de bloedsomloop zich weer met een „kraambeen” (zie al- doordat nieuw gevormde bloeddaar). Zooals gezegd, als regel vaten het werk van den vroelaat men de moeder met den geren „stroom” overnemen. 9den dag opstaan. Dit is een Ons bloedvatenstelsel heeft een zeer oud gebruik; men kan niet veel grooter herstelvermogen en meer zeggen, hoe men aan dien is veel minder aan vaste banen tijd komt, en waarom dan de gebonden dan dat van ons zekritieke tijd voorbij schijnt te nuwstelsel. zijn van groote gevoeligheid; Voor dien tijd bestaat het geer is echter geen reden om vaar, dat de prop loslaat en tot van een ervaring van eeuwen een embolus wordt. (Zie bij geen nuttig gebruik te maken I embolie).

Kraambeen, ’t Kraambeen Kraamvrouwenkoorts, is een complicatie van het Onder „bloedvergiftiging” is al kraambed. Dezelfde toestand een en ander gezegd over deze komt echter ook weer voor na ziekte. Zij kwam vroeger veel zware infectieziekten of opera- meer voor dan nu, in verband ties („thrombose”). Door de met het volkomen gebrek aan hyalgeheele lichaamsuitputting, giëne en overeenkomstige maatbloedverlies, verlangzaming van regelen bij de verlossing in dien den bloedsomloop en verminde- tijd. Met „dien tijd” wordt bering der vitaliteit stolt het bloed doeld dat tijdperk, dat omstreeks in een gedeelte van het vaatstelsel het midden der vorige eeuw einen wel bij voorkeur in de groote digde, toen men tot de ontdekaderen van het dijbeen. Men king kwam, dat betrekkelijk kan zich voorstellen wat er zal zeer eenvoudige maatregelen gebeuren door een dergelijke (zie onder de hoofdstukken asepstolselprop in zoo’n groot vat: si's enantisepsis) voldoende waer zal stuwing vóór de prop ren om den verderfelijken inoptreden, met het gevolg dat vloed van onreine handen en er zich vocht in de weef- instrumenten teniet te doen. seis buiten de vaten ophoopt Juist het minder voorkomender (oedeem). Dit geeft spanning en kraamvrouwenkoorts in de huipijn. Het been wordt dik en koud zen en de klinieken waar alleen door den belemmerden bloeds- vroedvrouwen werkten, terwijl omloop. De toestand is onaan- in de universiteitsziekenhuizen genaam en kan weken tot (door het voortdurend over-

Sluiten