Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lavement

Levertraan

Lavement. Met een lavement brengt men een zekere hoeveelheid vloeistof in den darm. Men spreekt van een lavement als het gaat om het „schoonspoelen” van het onderste deel van den dikken darm.

In andere gevallen spreekt men meer van een clysma. Het bekendste is het zeepsop-lavement (1 4 L), wat vooral

na een langdurige verstopping wel eens het eenige is, dat helpt. Men gebruikt er een irrigator (zie bij Irrigeeren) voor, met een lange slang en een caoutchouc canule. De vloeistof moet op lichaamstemperatuur gebracht worden; men houdt het reservoir ongeveer % a 1 M. hooger dan de (liggende) patiënt. De canule moet minstens 10 cM. ingebracht worden! Men moet er op rekenen dat de ontlediging vaak onmiddellijk daarna stormachtig volgt en de patiënt dan niet altijd eerst naar de W.C. kan loopen. Er zijn personen, die er de eerste maal van flauw vallen. Zoo heel onschuldig (hoewel natuurlijk ongevaarlijk) is het dus niet. Leewater. Leewater of Ledewater is een oude uitdrukking voor gewrichtsvocht, dat zich b.v. in een verstuikt gewricht (knie I) ophoopt. Verstuikingen (zie aldaar) met vochtuitstorting in het gewricht

kunnen een langdurig herstel eischen. Daarnaast is het optreden van vocht in een gewricht bij andere aandoeningen zelden van onschuldigen aard, vooral als dit vocht langzaam optreedt (mogelijkheid van tuberculeuze gewrichtsontsteking !). Vandaar dat het woord leewater in den volksmond een ernstigen bijklank heeft.

Leucaemie. (Zie bij Bloedziekten).

Levertraan. Levertraan wordt bereid uit de lever van de kabeljauw, komt dus niet van den walvisch! Tegenwoordig maakt men een soortgelijk praeparaten (Halitran) uit de heilbot; dit zou nog beter zijn dan levertraan en veel minder naar smaken, hetgeen beslist niet waar is. Men schijnt alleen met veel minder toe te kunnen. Genoemde visschen zijn planten eters; zij voeden zich met groene wieren. Die wieren zijn zoo groen door de inwerking van ’t zonlicht. Zooals men de kachelwarmte wel (en met recht) als (een door planten) opgespaarde zonnewarmte beschouwt, zoo kan men levertraan „gecondenseerd zonlicht” noemen.

Echte, goudgele levertraan kan dien indruk werkelijk geven. Bij de voor kieskeurige monden pasklaar gemaakte praeparaten

Sluiten