Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maagpijn

Maagspoeling

Maagpijn. Lang niet alles, pijn is warmte in de maagwat voor maagpijn gehouden streek haast altijd welkom wordt, is werkelijk pijn in de (zooals trouwens bij de meesmaag. Ontstaat een min of meer te onderlichaamspijnen). Het heftige pijn op de plaats waar spreekt vanzelf dat men, als men z’n maag weet (of ver- men niet heel zeker omtrent moedt) direct na ’t eten van ijs zetel en oorzaak is, zoo iets bijv., dan kan men er zeker van echter liefst niet zelf moet zijn, dat dit maagpijn is. Een beoordeelen. samenhang met het eten is Maagspoeling. Men spreekt meestal duidelijk aanwezig (zie wel eens van „maagpompen”, ook bij maagzweer). Soms straalt Deze uitdrukking is onjuist, de pijn van een aandoening el- men pompt niet, maar hevelt. ders in de buikholte uit in de Een vrij dikke slang wordt maagstreek, en zoo kan men (snel!) door den slokdarm tot zich denken dat een dergelijke in de maag geschoven; aan afwijking niet dadelijk als zoo- het andere uiteinde zit een danig herkend wordt (galko- groote glazen trechter. Wanlieken, blindedarmontsteking), neer men daarin water (of een Pijnlijke, krampachtige samen- andere vloeistof) doet, kan men trekkingen van de maag komen door wat op en neer bewegen de zeer veel voor bij psychische maag beurtelings wat vullen en emoties (examen doen !); de weer ledigen. Dit spoelen heeft maag is een orgaan dat trou- alleen zin bij vergiftigingen, als wens op zeer veel ziele-toestan- men alles grondig wil verwijdeden min of meer duidelijk rea- ren (en als er geen tegenargugeert. Zoo erg verwonderlijk is menten zijn tegen de maagspoedit niet, als men denkt dat zij ling).

op de grens ligt van een gebied Veel vaker gebeurt alleen het waar alle bewustzijn van den leeghevelen van de maag om mensch verdwijnt (het gebied na te gaan hoe de samenstelling der stofwisseling) en opwindin- van het maagsap is (al of niet gen en emotioneele gebeurte- na een voorafgaand proefontnissen meer van die gebieden bijt), wat er van een maaltijd doen gewaar worden dan in ’t nog over is na een zekeren tijd gewone doen het geval is, enz. In ’t algemeen staat de bewaardoor organen een rol kun- werking bekend als zeer onaannen gaan spelen die hun niet genaam. Daar het echter zoo toekomt. Bij werkelijke maag- snel geschiedt valt het, indien

Sluiten