Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Malaria

Massage

dag tusschen twee aanvallen, laria is een ziekte, die jarenDeze koortsen ontstaan door- lang sluimeren kan in het lichdat in ’t lichaam (met den steek aam en dan in eens weer „z’n van een malaria-mug) para- hoofd op kan steken”. Men sieten zijn binnengedrongen, die neemt aan dat er dan parasievoortdurend bezig zijn ons bloed ten in een meer rustende toete vernietigen. Koorts is altijd stand achtergebleven zijn in een teeken van reactie, van verborgen hoeken van ons bloedweerstand bieden aan nadeelige vaatstelsel, processen in ons lichaam. De In de geneesmiddelenreeks voor parasieten groeien in ons bloed deze ziekte staat de fcinirv» bo(ze dringen in onze roode bloed- venaan. Dit middel, bereid uit lichaampjes binnen) gedurende de schors van den kinaboom, den koortsvrijen dag, dan komt die uit Amerika afkomstig is, op een gegevenjoogenblik ’n ster- was al in oude tijden aan de ke vermenigvuldiging (elke„vij- Indianen bekend. Om zijn and” valt uiteen in meerdere koortsdrukkende werking heeft vijanden). Op dit oogenblik ont- men het in zijn chemische staat de koorts. samenstelling nauwkeurig on-

Er is ook een vierdedaagsche derzocht, hetgeen aanleiding gevorm van malaria, ook een met geven heeft tot de synthetische dagelijksche koortstoppen. Deze bereiding van tal van moderne vormen zijn afhankelijk van de koortswerende geneesmiddelen, soort van parasiet, die men in Sommige personen zijn overgezijn bloed gekregen heeft. voelig voor kinine. Zij krijgen Malaria komt daar voor, waar huiduitslag (netelroos) ervan. Er de malariamug, die met haar zijn daarom andere geneesmidsteek den mensch infecteert, kan delen samengesteld, die deze onleven, d. w. z. in gebieden met aangename bijwerking missen, stilstaande poelen en slooten, Massage. Langen tijd gold tevens vooral in warme streken, massage voor een bewerking, (Indië, Italië). Ook echter bij voor welke feitelijk geen plaats ons in Nederland (Amsterdam!), was binnen het „streng” wetenHet voornaamste punt in de schappelijke. Masseurs waren bestrijding is om overal door zoo’n beetje de beteren onder goeden waterafvoer en door het de natuur- en wondergeneesdempen van plassen en moe- kundigen. Dat tegenwoordig die rassen, de broedplaatsen der meening grootendeels (nog niet malariamug te vernietigen. Ma- overall) verdwenen is, berust

Sluiten