Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mazelen

Melkvoeding

Officieel heet het: de kinderen krijgen koorts, tot 38°, 390 toe met algemeen gevoel van ziek zijn, neusverhoudheid en tranende oogen. Dan zakt de koorts weer en gaat den 3en of 4en dag opnieuw naar boven, tegelijk met het opkomende uitslag. Practisch komt dit alles hierop neer, dat de kinderen hooge koorts met uitslag krijgen en de moeder zegt, dat het kind een paar dagen tevoren ook al niet lekker geweest was. De tranende oogen berusten op een ware bindvliesontsteking (zie aldaar), de oogleden zijn van binnen vuurrood, de kinderen daardoor lichtschuw. De eerste dagen houde men daarom de kamer donker.

De koorts is eenige dagen hoog, temperaturen boven 40° zijn geen uitzondering. De kinderen zijn zeer ziek, „doodziek” in hun gevoel. Bijna steeds hoesten ze met een droge nare kuch (een gevolg van uitslag op het slijmvlies binnen in de luchtwegen). Ze zijn buitengewoon lastig, vooral ook in den nacht de eerste dagen. Na 2—4 dagen voelen ze zich echter weer veel beter, de koorts zakt snel, het uitslag verbleekt. Na 5—7 dagen mogen ze meestal het bed weer verlaten, indien koorts en uitslag geheel weg zijn. Het is dan zaak langzamer dan ge¬

woonlijk weer met het gewone doen en laten te beginnen. De mazelen grijpen een kind diep aan; vele z.g. complicaties na de mazelen ontstaan door te vroeg naar buiten, c.q. naar school gaan.

Het uitslag, dat tot het meest karakteristieke van de ziekte behoort, is vrij groof-vlekkig. Het begint achter de ooren en aan de hals, breidt zich zeer snel uit over het geheele lichaam. Ook in den mond ziet men het duidelijk. De huid tusschen de vlekken is bleek gebleven (een der verschillen met roodvonk!). Van het vervellen (dat zemelenachtig is, of zooals de schilfertjes van vlakgummi) merkt men meestal maar weinig.

De besmettelijkheid begint al voordat het uitslag er is en duurt tot het geheel verdwenen is. Meestal is de ziekte al overgebracht voor men maatregelen genomen heeft.

De incubatietijd der ziekte is 12—14 dagen. Men zegt, dat de volgende kinderen uit het gezin de ziekte in sterker mate krijgen. Dit komt lang niet altijd uit.

Melancholie. (Zie zielsziekten).

Melkvoeding. Dat het jonge kind de eerste levensperiode uitsluitend van melk leeft, wijst wel op de bijzondere eigenschap

Sluiten