Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorpijn

Oorsuizen

zich niet tot het middenoor pijn vooral onderscheiden tusdoch gaat over op de om- schen de echte „diepe” pijn, die geving: het inwendige oor of het in ’t trommelvlies zetelt bij b.y. rotsbeen (de knobbel, die men een middenoorontsteking (zie bij zich achter de oorschelp bij Oorontsteking, die kloppend voelt). Dit is de gevaarlijkste en stekend is, en de oorpijn, die complicatie (die ontdekt wordt overigens niet minder heftig door ’t koortsverloop en de kan zijn en die ontstaat b.v. drukpijn achter ’t oor) welke bij een steenpuist in de uitaanleiding geeft tot een opera- wendige gehoorgang. Kenmertief openen van het been achter kend is dat bij een middenoorhet oor, zoodat de daar op- ontsteking het gehoor altijd gezamelde etter kan afvloeien min of meer verzwakt, terwijl en het proces kan genezen, dit bij een aandoening van de Bij zeer hardnekkige, jarenlang uitwendige gehoorgang natuurbestaande loopende ooren is lijk niet hoeft (tenzij de heele soms zelfs een radicale verwij- gang afgesloten wordt), dering van het geheele trom- Oorpijnen kunnen ook van melvlies met de gehoorbeentjes zuiver neuralgischen aard zijn (z.g. radicaaloperatie) aange- (zie bij Neuralgie); bekend, is wezen. ook dat de pijnen bij een angina

In ’t begin van de ontsteking, of ook kiespijn naar het oor als het trommelvlies nog slechts kunnen uitstralen, rood (en niet gespannen) is, kan Oorsuizen. Bij doofheid is de ontsteking soms nog door al gewezen op de verschillende een of ander soort ontsteking- plaatsen, waar alzoo een stoorwerende oordruppels bezworen nis in het gecompliceerde geworden. Een druppeltje warme hoororgaan tot doofheid kan leiolie is bij ooren die nog nooit den. Hetzelfde zou men van het ontstoken waren weliswaar on- oorsuizen kunnen beschrijven, schuldig, doch weinig effectief, Een oorprop kan, voor hij toterwijl men bij ooren, die geen taal afsluit (en ook dan nog) geheel gaaf trommelvlies meer hinderlijk oorsuizen veroorhebben, de ontsteking er wel zaken.

eens mee in de hand kan Een te sterk ingetrokken (gewerken. Zelf probeeren is bij spannen) trommelvlies kan dat ooren altijd riskant 1 o°h (men heeft dat tijdelijk b.v.

Oorprop. (Zie bij Doofheid.) in een lift wel eens; door slikken

Oorpijn. Men moet bij oor opent men de buis van Eusta-

Sluiten