Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ruggemergsziekten

Ruggemergsziekten

dementia paralytica. Beide ziekten komen niet zelden gecombineerd voor.

Ook het ontstaan van deze tabes dorsalis (anatomisch vindt men bij de ziekte uigebreide veranderingen op zeer speciale plaatsen in ’t ruggemerg) wordt algemeen alleen mogelijk geacht na een doorgemaakte syphilitische infectie.

Ruggemergsziekten. Onder „neurologie” werd al iets hierover gezegd. Ruggemergsziekten zijn in den engeren zin des woords zenuwziekten, d.w.z. ziekten van het zenuwstelsel, met name van een deel van het centrale zenuwstelsel.

De verschijnselen vertoonen een aantal gemeenschappelijke kenmerken: het zijn voor het meerendeel ziekten van den middelbaren en lateren leeftijd (een uitzondering is de kinderverlamming), zij verloopen als regel langzaam en zonder of met slechts geringe koorts, zij zijn als regel weinig pijnlijk, zij neigen tot voortschrijding inplaats van tot genezing.

De reeds besproken ruggemergstering is er een voorbeeld van. Er zijn meer vormen, welker verschijnselen zich vooral in het gewaarwordingsleven (tastzin warmtegevoel etc.) afspelen. Andere in het bewegings-leven, zoodat daarbij verlammingen ontstaan (hetzij stijve, krampachtige, hetzij z.g. slappe verlammingen, afhankelijk van de plaats in ’t ruggemerg, die aangedaan is).

Men beschouwt de meeste dezer ziekten (de namen zijn als regel den leek onbekend: syringomylie, multiple sclerose, amyotrophische lateraalsclerose, gecombineerde streng ziekten enz.) als ontstekingachtige aandoeningen.Het uiterlijk verloop zal bij den toeschouwer dien indruk zelden verwekken. Men voelt onwillekeurig een contrast met het beeld, dat men bij een ontsteking gewend is te zien (pijn, koorts, heftiger verloop), al is de overgang onscherp.

(Zie ook de opmerking in dit verband bij koorts).

Sluiten