Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Serumbehandeling

Simulatie

in evenwicht zijnde krachten vertoonen. Bij een te sterke werking van de schildklieren ontstaat de ziekte van Basedow, bij een te geringe het myxoedeem. Ontbreekt de werking van de bijschildklieren, dan ontstaat de tetanie. Veranderingen van de epiphyse veroorzaken overdreven haargroei en een „vermannelijking”; van de hopyphyse het ziektebeeld der akromegalie (sterke ontwikkeling van onderkaak en ledematen) .

Bij afwezigheid van het geslachtsklierhormoon (hormonen noemt men deze afgescheiden stoffen) ontstaat de reuzengroei (eunuchoidisme). De overeenkomstige ziekte bij uitval van het pancreas hormoon is de suikerziekte. Serumbehandeling. Onder immuniteit” is al iets over dit onderwerp gezegd. Serumbehandeling, de methode om door inspuiting met een tegen-serum de werking der in ’t lichaam aanwezige bacteriën ongedaan te maken, te verlammen, beteekent dus een passieve onvatbaarmaking. Men spuit het serum natuurlijk zoo spoedig mogelijk in na het vaststellen van de diagnose; bij diphteritis wacht men niet eens daarop maar men doet dat al als de waarschijnlijkheid er is. Bij

tetanus (klem) gaat men nog verder en spuit anti-tetanusserum in na elke verwonding, waarbij een infectie met tetanus bacillen denkbaar is. Dit is dan dus een voorbehoedende serumbehandeling.

Serumziekte. De serumziekte wordt voornamelijk door een uitslag gekenmerkt, dat er als een netelroos (zie aldaar) uitziet, roodvlekkig, vaak verheven en vrijwel steeds heftig jeukend, welke verschijnselen, al of niet aan geringe koorts, gewrichtspijnen enz. gepaard gaande na een injectie met een of ander serum (paarden- of schapenserum) optreden. De serumziekte (die meerdere dagen kan duren) treedt op ongeveer twee weken na de injectie (zie bij serum behandeling). Zij hoeft volstrekt niet op te treden en moet scherp onderscheiden worden van de plotseling, dadelijk na de injectie met serum optredende verschijnselen die het gevolg zijn van een overgevoeligheid van het lichaam tegenover het ingespoten serumeiwit, doordien al eens eerder met een of ander serum van dezelfde diersoort inspoten is. (Zie ook bij anaphyllaxie).

Simulatie. Simulatie beteekent voorwenden, „doen alsof”. Het simuleeren (zie ook bij

Sluiten