Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slaapziekte

Slapeloosheid

contact met de natuur (als phalitis) berust en die nauw men er zich niet altijd zoo aan verwant is met den toestand, stootte zou hier het woord die als Parkinsonisme onder het kosmos beter op zijn plaats zijn), hoofdstuk Parkinson is bewat b.v. blijkt uit het feit, dat schreven. Een speciaal centrum de neiging tot slaapwandelen in de hersenen is daarbij aanmenigmaal sterk toeneemt bij getast, dat tot gevolg heeft, dat volle (of wassende) maan. de betreffenden een onbedwingOok in het dagelijksche leven bare slaapneiging krijgen. Overvalt voor den nauwkeurigen leven ze dit stadium, dan volgt beschouwer wel iets hiervan er vaak de toestand van starterug te vinden bij iemand die heid met bevingen, die als slaapwandelt. Het zijn met Parkinsonisme wordt aangename vaak droomerige, als duid. Met name na griep regel zeer fantasierijke, naturen, („hoofdgriep”) ziet men een Men moet een slaapwandelend enkele maal een dergelijke persoon niet zijn gang laten hersenontsteking optreden, gaan, hem evenmin ruw wakker Slapeloosheid. Men moet maken (vooral kinderen niet), scherp onderscheiden tusschen Een grove schrik kan verstrek- slapeloosheid door uitwendige kende gevolgen voor het ziele- oorzaken (geluid, storende omleven hebben ! De genezing zal geving, ook pijn komt hierbij) voor een behoorlijk deel de en die, welke ligt in het onverzaak van den paedagoog zijn; mogen om den slaap te „vatwie ’s nachts niet volkomen ten”, zonder dat dus een grove kan slapen, zal overdag niet ziekelijke afwijking te vinden is. volkomen wakker kunnen zijn, Men kan de uitdrukking ondat wil zeggen, dat omgekeerd wetenschappelijk vinden, er is een concentratie-oefening en ver- wel degelijk iets essentieels levendiging van de zintuige- gezegd als men ervan spreekt, lijke waarneming overdag al dat een slapelooze ,,er niet uit tot goede resultaten kan leiden, kan”. Wat dat iets is, dat dan Slaapziekte. Men moet on- vastgehouden wordt, dat doet derscheid maken tusschen de er voorloopig minder toe. De Afrikaansche slaapziekte (ver- ervaring dat veel slapelooze oorzaakt door den steek van de menschen een zeer ontwikkeld tsétsevlieg) en de „slaapziekte” waarnemingsvermogen hebben, die men in Europa kent en die d.w.z. overgevoelig zijn (men op een hersenontsteking (ence- spreekt helaas nog altijd van

Sluiten